Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

60kss

W Senacie odbył się uroczysty finał X edycji Konkursu „Sołtys Roku 2011” organizowanego przez „Gazetę Sołecką” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów pod honorowym patronatem marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Uroczystość została połączona z konferencją pn. „Tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych”, której organizatorem była Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pod przewodnictwem senatora Janusza Sepioła.

Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, laureatów i zaproszonych gości: Dariusza Młotkiewicza, sekretarza stanu w Kancelarii RP, prof. Jerzego Regulskiego doradcę prezydenta RP, przewodniczącego Kolegium Witryny Obywatelskiej Prezydenta RP, parlamentarzystów, starostów, wójtów i burmistrzów oraz Dariusza Daniluka prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego wiodącego sponsora Konkursu „Sołtys Roku 2011” i Bartosza Urbaniaka dyrektora zarządzającego ds. Agrobiznesu i MSP Banku BGŻ głównego sponsora Konkursu „Sołtys Roku 2011” serdecznie powitał senator Ireneusz Niewiarowski prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Uhonorowanych dwunastu sołtysów otrzymało równorzędne tytuły „Sołtys Roku 2011”. Na wyjątkowe uznanie zasłużył zdaniem Kapituły Konkursu pod przewodnictwem Joanny Iwanickiej redaktor naczelnej „Gazety Sołeckiej”, Józef Halko sołtys z 45-letnim stażem z sołectwa Zawóz w gm. Solina na Podkarpaciu, który otrzymał nagrodę specjalną.

Najlepsi Sołtysi Roku 2011 w Polsce to:
1. Maciej Bieniek – sołectwo Ochaby, gm. Skoczów, woj. śląskie;
2. Jan Broda – sołectwo Mrozy, gm. Mrozy, woj. mazowieckie;
3. Lech Daleki – sołectwo Stary Widzim, gm. Wolsztyn, woj. wielkopolskie;
4. Alicja Glaszka – sołectwo Nawra, gm. Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie;
5. Krystyna Głuszko-Rakoczy – sołectwo Myczkowce, gm. Solina, woj. podkarpackie;
6. Arkadiusz Jąkalski – sołectwo Sadłóg, gm. Topólka, woj. kujawsko-pomorskie;
7. Władysław Kowalczyk – sołectwo Ciche, gm. Czarny Dunajec, woj. małopolskie;
8. Marek Łapiński – sołectwo Łapy-Dębowina, gm. Łapy, woj. podlaskie;
9. Tadeusz Maciejewski – sołectwo Józefów, gm. Lisków, woj. wielkopolskie;
10. Józef Natkaniec – sołectwo Czarna Dąbrówka, gm. Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie;
11. Jerzy Nogaj – sołectwo Julianów, gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie;
12. Grażyna Wawszczak – sołectwo Zagnańsk, gm. Zagnańsk, woj. świętokrzyskie.