Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

62

Hasłem ,,Wiejska Polska to nasza Polska" podsumowali konferencję w Licheniu Ireneusz Niewiarowski, senator, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Andrzej Hałasiewicz, ekspert w kancelarii prezydenta RP. Debata na temat przyszłości wsi rozpoczęła dwudniowe uroczystości. W niedzielę odbyło się 20-lecie ruchu stowarzyszeń sołeckich oraz pielgrzymki.

Witając gości m.in Andrzeja Hałasiewicza eksperta z kancelarii prezydenta i Ryszarda Wilczyńskiego, wiceprezesa Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi senator Ireneusz Niewiarowski powiedział:
- Mamy dziś wiele narzędzi takich jak Fundusz Sołecki, Lokalna Grupa Działania, Krajową Sieć Obszarów Wiejskich czy Odnowę Wsi. Kiedy zaczynaliśmy kilkanaście lat temu nie marzyliśmy o takich formach wsparcia rozwoju wsi. Ale dziś musimy sobie zadać pytanie czy jesteśmy zadowoleni z efektów naszych działań ? Co trzeba zrobić aby było lepiej, jakie bariery należy pokonać ? Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja odpowie na wiele z tych pytań – stwierdził prezes KSS.

Pierwszy blok konferencji był podsumowaniem działań na rzecz aktywności wiejskiej. W jego trakcie Ryszard Wilczyński – wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi omówił dorobek 15 lat metody odnowy wsi w Polsce.

- Celem odnowy wsi jest wysoka jakość życia, ale musi ona pozostać sobą. Rozwijać się nie pomijając swojego dorobku. Dlatego tak ważna jest np. rewitalizacja zasobów na wsi, na przykład ze starego wozu zrobić kwietnik, a z hydroforni świetlicę - powiedział Ryszard Wilczyński, twórca Odnowy Wsi. Omówił również trzy punkty dorobku odnowy wsi: mechanizmy rozwoju, efekty oraz narzędzia i politykę wsparcia. Jak podkreślił w odnowie najważniejsza jest idea, plan, nawet wbrew gminie. A celem budowanie zaufania państwa do obywatela, że potrafi on wydawać publiczne pieniądze.

Natomiast Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS przedstawił fundusz sołecki jako wstęp do upodmiotowienia sołectwa.
- W tym celu należy m.in : dokonać zmian w FS jak i samorządzie gminnym, monitorować dorobek, wprowadzić zdolność prawną dla sołectwa. Należy również usuwać wszelkie bariery w przepisach jak i budować koalicję stowarzyszeń, organizacji i sołectw w celu wsparcia społeczności lokalnych – podkreślił prezes. Andrzej Hałasiewicz ekspert z kancelarii prezydenta przypomniał, że ubiegłym roku podczas konferencji ,,Wiejska Polska" prezydent Komorowski otrzymał paszport.

- Chciałem Państwa zapewnić, że korzysta z niego do dziś. Natomiast dzisiejsza konferencja poszerza debatę publiczną w ramach organizowanego przez pałac Forum Debaty Publicznej. - poinformował A. Hałasiewicz. Ekspert odniósł się również do programu Leader. Jego zdaniem to świetnie narzędzie służące społecznościom lokalnym. Jednak w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 należy już uczyć się na błędach. Unia chce rozszerzyć program Leader na małe i większe miejscowości. I kładzie nacisk na harmonijny rozwój, spójność, ale też uproszczenie procedur, zaufanie, otwartość i przejrzystość.

Wojciech Knieć z UMK w Toruniu w swoim wystąpieniu podkreślił rolę kapitału społecznego na wsi. Badania wskazują, że zaufanie do sąsiadów i władzy jest tam wciąż bardzo wysokie. Wieś cechuje się wysokim poziomem współpracy, zaangażowaniem w lokalne działania, a stare organizacje wiejskie adoptują się do nowych warunków.

Krzysztof Grabowski , członek zarządu województwa wielkopolskiego omówił Wielkopolską Odnowę Wsi. Poinformował, że w tym roku z budżetu na wsparcie 48 projektów na wsi przeznaczonych zostanie 2 mln zł. W Wielkopolsce m.in. powstają chaty grillowe, przystanki wodne, pomosty, place zabaw. W trakcie konferencji ,,Wiejska Polska" w Licheniu zaprezentowała się Telewizja Rolnicza, która konferencję objęła patronatem. Dziś dociera do 8 mln gospodarstw w Polsce. Docelowo planuje się stworzenie w stacji programu dotyczącego Odnowy Wsi. Na koniec konferencji stworzono deklarację, która określa kierunki zmian jakie czeka polska wieś. Teraz trafi ona do Rady Krajowej KSS, a następnie do prezydenta RP (całość tekstu w załączeniu).

Natomiast jutro odbędzie się uroczystość 20-lecia ruchu stowarzyszeń sołtysów . Osoby zasłużone dla ruchu otrzymają pamiątkowe statuetki. Genezę początku ruchu stowarzyszeniowego w Polsce omówi Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS. W uroczystości udział weźmie Dariusz Młotkiewicz - Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP .Wszyscy goście dostaną książkę dotyczącą 20-lecia ruchu wraz z filmem prezentującym działania na wsi w ramach Odnowy Wsi i Funduszu Sołeckiego. XX Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej rozpocznie się mszą św. o godz. 12. Homilię wygłosi ksiądz biskup Wiesław Meringa. Uroczystości zakończy złożenie kwiatów na grobie ks. bp. Romana Andrzejewskiego.

 

Prezentacje (pliki .pdf)

MOŻLIWOŚCI TKWIĄCE W SIECIACH WSPÓŁPRACY - WYBRANE PRZYKŁADY (WITOLD MAGRYŚ Śląski Związek Gmin)

Ocena kondycji obywatelskiej na wsi - (W. Knieć UMK Toruń)

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Podkarpackie Program Odnowy Wsi na lata 2011-2016 - (Piotr Karnaś)

Program Wielkopolska Odnowa Wsi -(K. Grabowski)

Współpraca LGD ze społecznościami wiejskimi - (Ryszard Kamiński Prezes FAOW)

Od aktywizacji – do współpracy na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki -(MARIAN POŚLEDNIK - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska”)

Dorobek 15 lat metody odnowy wsi w Polsce - (R. Wilczyński Wiceprezes ARGE).pdf