Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

66

W sobotę 14 kwietnia br. Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów wziął udział w Wojewódzkim Zjeździe Sprawozdawczo –Wyborczym Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów.

Podczas obrad zjazdu podsumowano konkurs "Sołtys Roku 2011", prowadzony przez Gazetę Lubuską, w którym laureatem został sołtys Górzyna z przysiółka Gozdno w gminie Lubsko – Zbigniew Mróz, drugie miejsce zajęła Regina Nowak z Jezior Wysokich a trzecie miejsce zajął Marek Twardziak z Głuska. Nagrodzono również sołtysów w powiatowych rankingach plebiscytu.

Podczas Zjazdu Sołtysów przeprowadzono również wybory na prezesa Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów, którym został Edward Jednoszewski, a honorowym prezesem został pan Jan Daniszewski.

Spotkanie to było doskonałą okazją do omówienia spraw dotyczących m.in. funduszu sołeckiego oraz osobowości prawnej sołectwa. Korzystając z okazji, Ireneusz Niewiarowski zaprosił sołtysów na XX Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu.