Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

4 kwietnia 2017 w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego KSS, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2016r.

Zebrani wysłuchali informacji o działaniach podjętych przez Prezesa oraz biuro od ostatniego posiedzenia.

Za szczególne działanie uznano zorganizowanie konferencji naukowej w Senacie RP „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa” oraz zorganizowanie przez Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza uroczystości „Dzień Sołtysa na Mazowszu”.

Prezes Ireneusz Niewiarowski poinformował zebranych o uzyskanych grantach przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów i KSS. Zaapelował do uczestników  o wsparcie działań podczas organizowania konkursów: „ Fundusz Sołecki - Najlepsza Inicjatywa” i „Sołectw@ w sieci” oraz konferencji: Wiejska Polska i Wieś Polska-Wieś Innowacyjna, a także aktywny udział przy organizacji XXV Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i XXV-leciu Gazety Sołeckiej.

Swoimi działaniami oraz planami na przyszłość podzielili się prezesi Stowarzyszenia Sołtysów Mazowsza, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej.

KALENDARIUM DZIAŁAŃ 

od 1 stycznia do grudnia 2016 roku

30 stycznia

Zielona Góra UM; Noworoczne Spotkanie Sołtysów

Przygotowanie i złożenie wniosku Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) Dz. 3.1 (konsorcjum z „Miastami w Internecie”+ ZGWRP + KSS) wniosek złożony i przegrany

4 lutego

Rozmowy Prezesa Ireneusza Niewiarowskiego z Ministrem Krzysztofem Jurgielem i Viceministrem Ryszardem Zarudzkim - MRiRW

9 lutego

Spotkanie z sołtysami w Ostrowitem

11 lutego; 5 kwietnia; 21 czerwca i 3 sierpnia

Spotkania z Bartoszem Urbaniakiem i Maciejem Piskorskim w sprawie współpracy z BGŻ PB

18 lutego; 3 sierpnia i 16 listopada

Spotkanie z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim

(Propozycja patronatu Konferencji i organizacji spotkania wszystkich laureatów Sołtysa Roku)

7-8 marca

Forum Gospodarcze w Toruniu Welconomy Forum in TORUŃ

Rozmowy z Jackiem Janiszewskim (Ewentualna współpraca KSS przy organizacji Forum 2017 w Toruniu

10 marca

Lesznowola; Krajowy Dzień Sołtysa (Grażyna Jałgos Dębska) (IN, FJ, GS, BCz)

11 marca

Jasionka /k Rzeszowa; Konferencja „Bieżące problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w UE” (udział Ireneusza Niewiarowskiego i Stanisława Małachwieja)

5 kwietnia

Rozmowy z Ewą Stachura-Kruszewską Prezes TUW na temat dalszej współpracy

6 kwietnia

Pałac Prezydencki; V posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju „Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia szanse” (IN)

13 maja

20 lecie Stowarzyszenia Sołtysów Woj. Lubuskiego (Edward Jednoszewski) (IN)

17 maja

Gmina Zawonia Dolnośląskie udział w bezpłatnym szkoleniu dla sołtysów (EJ, GS)

18 maja

Zielona Góra Finał konkursu Sołtys Roku Woj. Lubuskiego (GS)

20 maja

Gmina Inowrocław „I Forum Organizacji Pozarządowych” (GS)

30 maja

Owidz; Kociewski Kongres Sołtysów, V walne Zebranie Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego (Jan Piotrowski) (IN)

3 czerwca

Posiedzenie ZG KSS w Wierzchosławicach

3-4 czerwca 

posiedzenie Rady Krajowej KSS w Wierzchosławicach

5 czerwca

Przekazanie listu do Papieża na ręce ks. Kustosza Wiktora Gumiennego w Licheniu.

14 czerwca

 • Finał konkursu „Sołtys Roku 2015” Senat RP Warszawa.

Wyróżnieni to: Konrad Ambroziak, Aneta Bławat, Agnieszka Frackowiak, Zdzisław Idczak, Marian Kopczyński, Dorota Krauz, Karina Lassak, Józef Melzer, Zbigniew Miga, Czesław Smółka, Katarzyna Tokarz i Hanna Wronka oraz nagrodę specjalną przyznano Ireneuszowi Majkowskiemu.

 • Konferencja w Senacie „Fundusz Sołecki i co jeszcze dla aktywizacji lokalnej” (IN, GJD, FJ)

22 czerwca

Zebranie Rady Programowej Pol-Eco System MTP (IN członkiem Rady)

25 czerwca

Wolin; konferencja „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energii obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE” (IN)

25-26 czerwca

 • Wąchock; Krajowy Turniej Sołtysów oraz Zjazd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej i Finał Konkursu Sołtys Roku Województwa Świętokrzyskiego (FJ).
 • Cykl powiatowych spotkań organizowanych z lokalnymi stowarzyszeniami oraz Paribankiem. „Dobry Sołtys-Dobry Rolnik” (powiat gorlicki, aleksandrowski, śremski, kamieński, sokołowski, piaseczyński, wrocławski, starogardzki, olsztyński i namysłowski) (prowadzący Patryk Węgierkiewicz)

3 lipca 

 • Licheń; XXIV Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich
 • Finał konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”
 • Odczytanie listu do Ojca Św. Z racji wyniesienia na ołtarze ojca Papczyńskiego.

14 lipca

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w Łodzi. Spotkanie korporacji samorządowych (KSS reprezentował IN)

6 sierpnia

Sompolno; Wakacyjny Piknik Sołtysów. Z tej okazji wydano specjalne wydanie „Gazety Sołeckiej”

24 sierpnia

Eugeniusz Stanek gospodarz Radgoszcza II najlepszym Sołtysem Małopolski. Sołectwo sołtysa Stanka otrzymało nagrodę od Marszałka Małopolskiego 50 tys. zł.

29 sierpnia

20 lecie Banku Żywności w Koninie (na wniosek założycieli: KSS,WSS i TS organizacja otrzymała odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Sierpień

Wydanie przez Instytut Obywatelski „Poradnika Fundusz Sołecki”. Przygotowanie treści, druk i kolportaż poradnika do wszystkich sołtysów w Polsce.

Wrzesień

 • Warszawa; zmiana siedziby „Gazety Sołeckiej”
 • Ukazał się „Nie poradnik Sołtysa” opracowany miedzy innymi przez Grażynę Jałgos- Dębską i Jacka Piwowarskiego

11 września 

Dożynki i konferencja w Tarnowcu (Stanisław Lawera)

23 września

Katowice; Forum Samorządowe poświęcone m/innymi cyfryzacji (Patryk Węgierkiewicz)

28 września

Pałac Staszica w Warszawie; udział w konferencji „II etap monitoringu rozwoju obszarów wiejskich” EFRWP(IN)

Od października

Cykl spotkań realizowanych na terenie Wielkopolski „Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi” organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i KSS. Spotkania: Gniezno (Barbara Czachura), Kalisz (IN + Jarosław Maciejewski), Żychlin (IN) Kościan, Gniezno, Złotów (Jarosław Maciejewski). Podczas spotkania miała miejsce I Pielgrzymka Sołtysów do Kalisza (11 listopada)

Październik

Wykreślenie Jana Landenburskiego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej KSS

25-27 października

Wsparcie organizacyjne KSS w organizacji Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie Ptak Warsaw Expo. Udział (IN) w inauguracji. Organizacja 28 autokarów

27 października 

Lębork; powiatowe spotkanie sołtysów (IN)

28 października

 • Poznań; Konferencja „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna” organizowana podczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO -SYSTEM
 • Finał konkursu Sołecwt@ w sieci. Laureatami zostali: w kategorii strony sołeckiej Sołectwo Czadrów www.czadrow.pl a kategorii profilu na naszej wiosce sołectwo Harklawa www.harklowa.naszawioska.pl

Listopad

Przeprowadzenie ankiety. Ekspertyza z zakresu bieżących problemów społecznych mieszkańców terenów wiejskich w Polsce. Badano 314 sołtysów (1 sołtys z każdego powiatu, rozmowy telefoniczne z nagrywaniem)

2 listopada

Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach - powiatowy Zjazd Sołtysów Ziemi Kieleckiej (FJ i IN)

14-20 listopada

wyjazd studyjny do Niemiec, Danii i Szwecji organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pt. „Zachodnie przykłady działań w aspekcie gospodarki wodnej wzorem dla polskich potencjalnych grup operacyjnych. KSS reprezentował Grzegorz Siwiński.

25 listopada

Forum Sołtysów Śląskich (wysłano życzenia) 

12 grudnia

Posiedzenie Zarządu Głównego KSS.

16 grudnia

Ogłoszenie przez „Gazetę Sołecką” konkursu „Sołtys Roku 2016”.

20 grudnia

Ogłoszenie laureatów konkursu pn.: „Jeden dzień w sołectwie – przyroda, kultura, tradycja”, którego zadaniem jest promocja tożsamości regionalnej, ochrona przyrody
i integracja mieszkańców poprzez realizację wspólnych inicjatyw. Rozstrzygniecie
I edycji konkursu miało miejsce, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizator: Zespół parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Urząd marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. (uczestnicy ze strony KSS: Ireneusz Niewiarowski, Patryk Węgierkiewicz)

grudzień 

Wydanie poradnika Radnego i Sołtysa na 2017 r

 

KALENDARIUM DZIAŁAŃ

 od 1 stycznia 2017 r. do 4 marca 2017 roku

12 stycznia

Wizyta Prezesa Ireneusza Niewiarowskiego w PTAK Warsaw EXPO w Nadarzynie.

13 stycznia

Posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.

31 stycznia

Udział Prezesa oraz reprezentantów stowarzyszeń członkowskich KSS w konferencji w Senacie  „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa”. Zorganizowało ją Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Podczas spotkania dyskutowano o potrzebie wzmocnienia statusu sołectwa i sołtysa.

1 lutego

Rozpoczęcie realizacji przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów projektu pn. „Świetlicowe ATR-akcje” dofinansowanego przez MRPiPS w ramach programu Funduszu Inicjatyw Pozarządowych.

10 lutego

Ostatnie pożegnanie Ś.P. Franciszka Sztuki – założyciela, prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Woj. Wielkopolskiego, wiceprezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. W ostatnich latach honorowy prezes SSWW i honorowy członek ZG KSS. Sołtys Roku w 2004 r. w konkursie Gazety Sołeckiej i KSS.

Uczestnicy: (Ireneusz Niewiarowski, Barabara Czachura, Feliks Januchta, Waldemar Małaczyński, Alfred Frydrychowicz, Grzegorz Siwiński oraz poczty sztandarowe: KSS, Sołtysów Ziemi Kieleckiej, Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Poznańskiego.

17 lutego

Objęcie patronatem honorowym przez Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego 15 edycji Konkursu „Sołtys Roku 2016”

1 marca

 • Delegacja Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsze odbyła spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, któremu zaproponowano uruchomienie: mazowieckiej odnowy wsi, systemu minigrantów dla sołectw, konkursu Fundusz Sołecki - Najlepsza Inicjatywa oraz stałej rubryki poświęconej sołectwom w miesięczniku Mazowsze serce Polski.
 • Rozpoczęcie przez KSS realizacji dwóch projektów:

-         „Rozsmakowani w kulturze”, zleceniodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy
 i Polityki Społecznej, Program ASOS.

-        „Kultura łączy pokolenia”, zleceniodawca:  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury

 

 • Rozpoczęcie przez WSS realizacji projektu:

-       „Twórcze poznania”, zleceniodawca:  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury

 Marzec

 • Kontakty z EFRWP i Energą – planowany udział w przygotowaniach Konferencji OZE w Grodnie;
 • Rozmowa z dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Markiem Beerem w sprawie konkursu „Jeden dzień w sołectwie”,
 • Rozmowy w BGŻ PB – nowy pomysł na spotkania,
 • Umowa z TUW o współpracy;

 6 marca

Podczas XXII Gali Konkursu HIT Gospodarczo-Samorządowy Regionu 2016, Koło Gminne Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów z Kawęczyna otrzymało  wyróżnienie tytuł  Złoty HIT 2016 za projekt „25 lat działalności Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie jako przykład wsparcia rozwoju lokalnych społeczności”. (uczestnicy: Ireneusz Niewiarowski, wójt Jan Nowak, przedstawiciele społeczności lokalnej, aktywni liderzy, sołtysi)

11 marca

Obchody Krajowego Dnia Sołtysów na Mazowszu. Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej pn.:„Fundusz sołecki jako instrument rozwoju lokalnego” (Konstancin Jeziorna). Główny organizator: Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza. (uczestnicy: Joanna Iwanicka, Feliks Januchta, Ryszard Surała, Grzegorz Siwiński)

11 marca – 12 marca

Posiedzenie Rady EFRWP - tradycyjne coroczne spotkanie zorganizowane w rocznicę śmierci Marszałka Józefa Ślisza.  Konferencje w Jasionce organizowane pod auspicjami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są miejscem corocznych spotkań i dyskusji z udziałem wybitnych promotorów europejskiej i krajowej polityki wobec rolnictwa i terenów wiejskich, przedstawicieli kręgów akademickich, instytucji otoczenia rolnictwa, a także członków organizacji rolniczych i lokalnych społeczności z terenów wiejskich, zajmujących się na co dzień tą dziedziną życia politycznego i społeczno-gospodarczego w Polsce i w Europie. Dyskusje i debaty podejmowane podczas konferencji obejmują szerokie spektrum zagadnień rozwoju wsi i rolnictwa, i stanowią cenne źródło inspiracji dla wszystkich biorących w niej udział. Spotkaniu towarzyszyła premiera książki Marka Stodolnego "Ruch Konserwatywno- Ludowy w Polsce po 1989 r." (uczestnik ze strony KSS - Ireneusz Niewiarowski).

3 kwietnia

 • Prezes Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w spotkaniu w Elblągu, na którym zainicjowano powstanie Stowarzyszenia Sołtysów Woj. Warmińsko-Mazurskiego. Deklaracje przystąpienia do stowarzyszenia podpisało 30 sołtysów uczestniczących w spotkaniu.
 • Członkowie Zarządu Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza spotkali się z  z wiceministrem Ryszardem Zarudzkim. Podziękowali za udział w konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Dnia Sołtysa oraz omówili szanse i możliwości dalszej współpracy.

Kwiecień 

 • Propozycja odbycia obchodów Dnia Sołtysa  w 2018 w Nadarzynie na Mazowszu.
 • Przygotowanie do Krajowego Turnieju Sołtysów w Wąchocku i konkursu Sołtys Roku Województwa Świętokrzyskiego (Feliks Januchta).
 • Barbara Czachura poinformowała o reaktywacji koła gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w gminie Trzemeszno oraz o planowanych na dzień 22 maja obchodach 20-lecia SSWW.
 • Prezes Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza Grażyna Jałgos-Dębska wspólnie z sołtys Opyp Mają Winiarską podjęły się prowadzenia szkoleń dla sołtysów.