Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Sposoby na uzyskanie funduszy sołeckich, status prawny sołtysów i problemy polskich wsi – to tylko niektóre z tematów poruszanych 3 kwietnia podczas elbląskiej konferencji „Porozmawiajmy z Sołtysami”. Najważniejszym jednak punktem była dyskusja o potrzebie powołania stowarzyszenia, które będzie skupiało sołtysów z Warmii i Maur. – Razem możecie zdziałać więcej niż w pojedynkę – przekonywał sołtysów senator RP Jerzy Wcisła.

Organizatorami konferencji byli elbląscy parlamentarzyści: senator RP Jerzy Wcisła i poseł na Sejm RP Elżbieta Gelert oraz Ireneusz Niewiarowski - prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Stowarzyszenia sołtysów działają w większości regionów.

- W naszym województwie, były już podejmowane plany utworzenia takiej organizacji, ale nie doszły do skutku – mówił jeden z sołtysów.

Tym razem pomoc merytoryczną zadeklarowali organizatorzy konferencji i na reakcję ze strony zebranych nie trzeba było długo czekać. Chętnych do założenia stowarzyszenia
w województwie warmińsko-mazurskim jest już 30 sołtysów.

- Od 25 lat budujemy ustrój oparty o zasadę pomocniczości, a więc lokowania władzy jak najbliżej ludzi. I zapomnieliśmy o sołectwach, czyli o podstawowych wspólnotach. Musimy to naprawić. W styczniu tego roku dyskutowany był poselski projekt podniesienia rangi sołtysa i sołectwa oraz ustalenia niewielkiej, ale stałej płacy dla sołtysów w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Projekt poparli posłowie PO, PSL i Nowoczesnej, ale niestety został odrzucony głosami posłów PiS oraz Kukiz`15 – informował sołtysów senator Jerzy Wcisła.

Ciepłe słowa do sołtysów skierowali też starostowie: powiatu braniewskiego - Leszek Dziąg, elbląskiego - Zbigniew Lichuszewski oraz burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski.
To właśnie na terenie gminy Pasłęk, w znanej z aktywności wsi Aniołowo dojdzie do kolejnego spotkania, podczas którego ma zostać formalnie zawiązane Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Zorganizowanie się sołtysów jest potrzebne dla nich samych. Ułatwi ono docieranie
z wieloma informacjami do środowiska wiejskiego, np. o dotacjach, konkursach, akcjach
w ramach których można pozyskać pomoc i środki na realizację wielu projektów: budowy targowisk, organizacji zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym i wielu innych. Jest też to droga do komunikowania się z parlamentarzystami. Możemy w imieniu sołtysów z całego regionu walczyć o konkretne rozwiązania ustawowe, a także z decyzjami indywidualnymi, szkodzącymi sprawom polskiej wsi – mówi senator Jerzy Wcisła.

Spotkanie było też okazją do przedstawienia możliwości wspierania działań realizowanych
w środowisku wiejskim ze środków będących w dyspozycji samorządu wojewódzkiego. Poinformował o nich Jacek Kudła z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Najwięcej merytorycznych informacji przekazał sołtysom prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski. Poinformował o działaniach Stowarzyszenia, funkcjonowaniu Funduszy Sołeckich i kierunkach postulowanych zmian, które mogą korzystnie wpłynąć na rozwój polskiej wsi.

Uczestnicy konferencji otrzymali Poradnik radnego i sołtysa na 2017 rok oraz inne broszury informacyjne, będące zapleczem teoretycznym wystąpień zaproszonych ekspertów. Parlamentarzyści wręczyli także statuetki dla Super Sołtysów 2017 powiatów: elbląskiego, braniewskiego, lidzbarskiego i bartoszyckiego.

- Są one uznaniem dla ciężkiej pracy i zaangażowania sołtysów działających na rzecz społeczności danej wsi – dodaje Jerzy Wcisła.

 

 

Agnieszka Malinowska