Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

 9. lipca zapraszamy do Lichenia na 25. Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich. 

Poniżej przygotowana z tej okazji broszura.  

Zapraszamy do Lektury!