Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Ireneusz Niewiarowski – społecznik, inicjator akcji dobroczynnych oraz działacz stowarzyszeń wspierających liderów wsi dołączył do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Członkowie międzynarodowej Kapituły, którzy obradowali 28 października w Warszawie, po analizie wniosków otrzymanych od dzieci podali do publicznej wiadomości nazwiska sześciu wyróżnionych osób, a wśród nich założyciela i działacza naszej organizacji. Obok prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów na liście odznaczonych znaleźli się również: Pietro Bartolo – lekarz z Lampedusy, który od 26 lat kieruje jedyną na włoskiej wyspie na Morzu Śródziemnym, siostra Łucja (Eugenia Jakubowicz) – dyrektor i opiekun Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Piszkowicach, Elżbieta Małanicz-Onoszko – autorka i realizatorka Metody Ruchomych Kolorowych Nut, założycielka Fundacji „Latająca Akademia”, Aleksandra Pohorodecka – honorowa prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, inicjatorka i twórczyni wielu przedsięwzięć dedykowanych dzieciom oraz Marcin Gortat – wybitny sportowiec, koszykarz, filantrop i organizator pomocy dzieciom.
Ireneusz Niewiarowski jest organizatorem współdziałania wielu podmiotów i środowisk aktywnych w zwalczaniu skutków ubóstwa, które najbardziej ogranicza wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. W przedsięwzięcia te od 1996 roku włącza się również Bank Żywności w Koninie, który jest organizacją charytatywną powołaną przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów oraz Towarzystwo Samorządowe. Bank zajmuje się pozyskiwaniem i gromadzeniem, a następnie dystrybucją żywności. Zapobiegając jej marnotrawieniu, pomaga najbardziej potrzebującym. Organizacja współtworzona przez sołtysów jest członkiem założycielem powołanej w 1997 r. Federacji Polskich Banków Żywności. Aktywność banków żywności umożliwiła Polsce przygotowanie się do przyjęcia w latach 2004-2013 pomocy unijnej za pośrednictwem programu PEAD, a obecnie w ramach programu „Pomoc Żywnościowa”. W całej swej historii, łącznie z artykułami zebranymi podczas własnych zbiórek (do połowy 2017 roku) bank rozdzielił żywność wartości ponad 64 mln zł.
Ireneusz Niewiarowski był także pomysłodawcą oraz realizatorem wielu inicjatyw służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży środowisk wiejskich. W tym celu w ramach Towarzystwa Samorządowego stworzył Fundusz Stypendialny, który od 2001 roku pomaga finansowo zdolnym i aktywnym społecznie, ale niezamożnym uczniom i studentom. Fundusz wspiera swych stypendystów przez cały okres nauki na wszystkich szczeblach edukacji. Do tej pory wypłacił ponad 2300 stypendiów.
Warto dodać, że przedstawiciel sołtysów w gronie kawalerów Orderu Uśmiechu – angażując w różnorodne działania na rzecz rozwoju lokalnego – wspierał wiele projektów służących rozwojowi bazy edukacyjnej i sportowej w małych miastach i na wsi.