Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Obchody 25-lecia Gazety Sołeckiej oraz Konferencję Wiejska Polska zorganizowało wczoraj Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów podczas Centralnych Targów Rolniczych.

Do Nadarzyna przyjechało kilkuset sołtysów, rolników, działaczy związanych z obszarami wiejskimi, samorządowców. Wśród gości specjalnych byli m.in. Krzysztof Jurgiel - minister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Marek Zagórski, poseł Tomasz Siemoniak, poseł Jacek Protas, Marek Prawda – dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, poseł Ryszard Wilczyński, senator Marian Poślednik, Ryszard Zarudzki – wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi oraz Piotr Szczepański – prezes Fundacji Wspomagania Wsi.

Rozpoczynając konferencję ,,Wiejska Polska – wyzwania na następne 25 lat ‘’Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi podkreślił wielką rolę Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w wspieraniu działań sołtysów i środowisk wiejskich.

- Dlatego będę się zwracał o pomoc w wypłatach dopłat bezpośrednich dla rolników. Potrzebna jest tutaj współpraca administracji rządowej i sołtysów. Chodzi  o wypełnianie e-wniosków, aby przyspieszyć ich realizację – powiedział minister.

Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS omawiając ,,Lepsze prawo dla samorządu pomocniczego” odniósł się do pierwszych prac związanych z ochroną prawną sołtysa. Prace te rozpoczęły się w 1991 roku.

- Najważniejsze wtedy były kwestie związane ze współpracą miedzy gminą a sołectwem, wzmocnieniem zasad pomocniczości, z zachęta do przekazywania zadań  oraz z regulacją diet oraz zwrotu kosztów. Choć minęło od tego czasu wiele lat jest jeszcze wiele do zrobienia  – powiedział I. Niewiarowski.

Omówił również szereg późniejszych działań KSS, aby dojść do jednego z najważniejszych sukcesów czyli powstania Funduszu Sołeckiego.

- Dziś fundusz realizuje 27 700 sołectw, 1551 gmin i zarazem 11 mln Polaków – podkreślił.

Dr. Piotr Matczak z Zakładu Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych omówił zmianę społeczną na wsi wczoraj i dziś.

- Lata 1989-2004 to był bufor transformacji,  2004 – 2017 – kolonia dla miasta. Jak będzie dalej nikt nie wie. Sądzę, że najważniejsza stanie się współpraca producentów, aby mogli oni zadbać  o swoje interesy. I w tym również widzę ogromną rolę KSS – dodał Matczak.

Kwestie związane z Unią Europejską omówił członek Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej prof. Walenty Poczta.
-  Eksportujemy 65 % wyprodukowanych w Polsce mebli. Niestety nie wygląda to tak dobrze jeśli chodzi o żywność, ponieważ blokują nas tutaj różnego typu normy i obostrzenia. Ważne aby wiedzieć, że rozwój gospodarki idzie w kierunku bioekonomii – poinformował Poczta.

Kolejnym prelegentem podczas konferencji był Hanna Marliere, szefowa Zespołu Doradztwa Środowiskowego Green Management Group Sp. z o.o., która odniosła się do wyzwań ekologicznych wsi.  W XXI wieku będzie to samowystarczalność surowcowa. Jej zdaniem zadaniem lidera, sołtysa jest angażowanie  swojej społeczności do działań ekologicznych.

Temat ,,Silne sołectwo – utopia czy realne możliwości”  omówił poseł Ryszard Wilczyński, twórca programu odnowy wsi w woj. opolskim.

- Aby wzmocnić sołectwo należy: przeprowadzić nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, ułatwić przekazywanie zadań, wyodrębnić jednostki pomocnicze oraz ustalić katalog zadań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego -  wymienił poseł.

Poseł Marian Poślednik opowiedział o inicjatywach Lokalnej Grupy Działania ,,Gościnna Wielkopolska”, która zrzesza 13 gmin. Podkreślił jak ważna jest współpraca różnych środowisk na rzecz rozwoju wsi.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny na temat Wiejska Polska za 25 lat. Prof. Jerzy Wilkin – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN powiedział, że najważniejsze jest wypracowanie wizji – Polska Wieś 2025. Natomiast co to jest wizja odpowiedział Ryszard Zarudzki - wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

- To dobra diagnoza rzeczywistości i strategia odpowiedzialnego rozwoju za którą odpowiedzialny jest cały rząd.

Prof. Walenty Poczta dodał, że przyszłość wsi to wysoki poziom kapitału intelektualnego i społecznego przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju ekonomicznego.

Natomiast zdaniem Piotra Szczepańskiego, prezesa Fundacji Wspomagania Wsi, najważniejsze wyzwanie polskiej wsi to praca dla ludzi.

Kończąc dyskusję R. Wilczyński powiedział, że miasto i wieś to takie płuca. Jedno nie może dobrze funkcjonować bez drugiego.

Konferencję zakończyły obchody 25-lecia Gazety Sołeckiej. Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS przypomniał jak doszło do jej powstania.

- Wydaliśmy poradnik i wiedziałem, że aby wspierać działania na wsi musimy mieć gazetę. Zupełnie nie wiedziałem jak się do tego zabrać i tak na mojej drodze pojawili się Zdzisław i Joanna Iwaniccy. Pierwsze kolegium redakcyjne odbyło się w sejmowej restauracji. To był trafny wybór.  Zaczynaliśmy od zera, a dziś gazeta wydaje ponad 50 tyś egzemplarzy. Przez te wszystkie lata była przy wszystkich najważniejszych wydarzeniach dla Polski, szczególnie w ramach integracji z Unią Europejską. Zasługi gazety  są ogromne – podkreślił I. Niewiarowski.

Joanna Iwanicka, redaktor naczelna Gazety Sołeckiej. powiedziała, że nic by się nie udało gdyby nie świetny zespół ludzi zaangażowanych w pracę gazety.

Wczoraj podczas targów gazeta została m.in. uhonorowana przez marszałka województwa mazowieckiego i wielkopolskiego. Swoje życzenia przesłali również Bogdan Borusewicz, Wicemarszałek Senatu i Jerzy Buzek, europoseł. Życzenia złożył również Jerzy Stępień z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Marek Prawda– dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Biuro Prasowe KSS
Olga Żaryn

   

Fot. Olga Żaryn, Anna Małkowicz