Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Serdecznie zapraszamy do udziału w FESTIWALU KULTURY LOKALNEJ 

organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Rzgowie w ramach projektu „Rozsmakowani w kulturze”, 

który odbędzie się w dniu 8 grudnia o godz. 16.30 w Domu Kultury im. Zofii Urbanowskiej 8 w Kowalewku

Wydarzenie stanowi zwieńczenie kilkumiesięcznych działań grupy seniorów z gminy Rzgów. Wspólnie osiągnięty sukces projektu będzie okazją do świętowania i przyczyni się do zacieśniania więzi z pozostałymi członkami lokalnej wspólnoty. W festiwalu wezmą udział zaproszeni lokalni artyści, rękodzielnicy, wokaliści, zespoły dziecięce i młodzieżowe, którzy zaprezentują swój dorobek artystyczny. Punkt kulminacyjny stanowić będzie występ nowo powstałego zespołu  „Dojrzałe Małolaty”,  który zaprezentuje arcydzieło wokalne -  napisany w ramach projektu, hymn gminy oraz przygotowany bogaty repertuar muzyczny.

Projekt współfinansowany ze środków Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020