Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Ireneusz Niewiarowski – działacz społeczny, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów podczas uroczystości zorganizowanej 25 stycznia w Kawęczynie otrzymał cenione w świecie dziecięce odznaczenie. Wniosek o jego nadanie podpisali członkowie Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Na ceremonię pasowania przybyła społeczność uczniowska, przedstawiciele władz gminy Kawęczyn, samorządowcy zaprzyjaźnionych gmin i powiatów, przedstawiciele organizacji pozarządowych których twórcą i aktywnym działaczem jest laureat oraz delegacje współpracujących z nimi instytucji i wolontariuszy.

Uczestników wydarzenia witały błękitne barwy i uśmiechnięte słoneczka – symbole dziecięcego wyróżnienia. W szkolnym holu widniały również plakaty i tekturowe puszki z logo UNICEF, do których zgodnie z prośbą bohatera uroczystości widniejącą na zaproszeniach, zamiast zwyczajowych kwiatów można było składać datki z myślą o potrzebujących dzieciach w różnych krajach świata.

Ceremonii przewodniczyła Halina Sroczyńska, wicekanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu wraz z członkinią Kapituły Dorotą Zawadzką, a asystowali im członkowie Samorządu Uczniowskiego w Kawęczynie, wśród nich współautorzy wniosku o uhonorowanie dziecięcym odznaczeniem.

W okolicznościowych laudacjach podkreślających zasługi Ireneusza Niewiarowskiego związane z pracą na rzecz dzieci i młodzieży nie zabrało uzasadnień odnoszących się do inicjatyw Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, które promując m.in. dobre przykłady wykorzystania funduszy sołeckich przyczynia się do powstania na wsi wielu obiektów użyteczności publicznej służących dzieciom i młodzieży. KSS organizowało akcje pomocowe skierowane do dzieci i rodzin wiejskich dotkniętych skutkami powodzi, a także zachęca do współdziałania podmiotów i środowisk w zwalczaniu skutków ubóstwa. W tym celu współtworzy Bank Żywności w Koninie. Dzieci oraz młodzież to nie tylko najliczniejsza grupa beneficjentów Banku, ale również uczestnicząca w jego wielkiej szkole solidarności, jaką jest wolontariat.  Z kolei utworzony przez I. Niewiarowskiego Fundusz Stypendialny w ramach Towarzystwa Samorządowego wspiera edukację młodych ludzi z niezamożnych, głównie wiejskich środowisk. Z pomocy funduszu skorzystało dotąd 2351młodych osób. Podkreślano też, że prezes KSS poprzez stowarzyszenia, w których prace się angażuje, promuje postawy obywatelskie, wspiera działalność integrującą mieszkańców gmin, w tym sportową i kulturalną

Order Uśmiechu dla Pana Ireneusza nie tylko przyniósłby dumę i satysfakcję, ale również nagłośniłby postawę takich ludzi, którzy pragną dobra innych, są bezinteresowni i przyczyniają się do wzmocnienia środowiska lokalnego – argumentowali uczniowie z Kawęczyna w liście skierowanym do Kapituły.
  

   „Przyrzekam być zawsze pogodnym i radość dzieciom przynosić” – to słowa przysięgi złożonej w Kawęczynie przez nowo pasowanego kawalera dziecięcego odznaczenia.

Dziecięca wdzięczność nie ma ceny – jeden uśmiech wart jest wszystkich innych – podkreślił nadesłanym liście Andrzej Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, który jest kanclerzem Kapituły Orderu Uśmiechu.

Z kolei Ireneusz Niewiarowski  dziękując wnioskodawcom i Kapitule wyraził przekonanie, że otrzymane wyróżnienie przysłuży się do jeszcze lepszego kontynuowania podjętych przez niego działań.

– Jestem wdzięczny wolontariuszom, darczyńcom i wszystkim, z którymi współpracuję. Ogromna liczba osób dołożyła się do tego orderu – podkreślił laureat. Mówił o przyjętym w ten sposób zobowiązaniu zwracania większej uwagi na potrzeby dzieci i młodzieży, w tym także w działaniach Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Finałem uroczystości był bogaty program artystyczny w wykonaniu Zespół Taneczny "Gama" z Kłodawy oraz grup artystycznych i solistów złożonych z uczniów i absolwentów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie.

– To order, który przynosi dumę i satysfakcję całej naszej społeczności – podsumował wydarzenie w rozmowie z dziennikarzami Jan Nowak, wójt Gminy Kawęczyn. – Ireneusz Niewiarowski jest przecież Honorowym Obywatelem naszej gminy. Współpracuje z nami już ponad 25 lat. To tutaj powstało z jego inicjatywy jedno z najstarszych w Polsce gminnych kół sołtysów, tu rozwijały się jego pierwsze inicjatywy obywatelskie. Dzisiejsza uroczystość to wielkie wydarzenie, zaszczyt i promocja Kawęczyna.


***


Order Uśmiechu przyznawany jest od 1968 roku. Nadawanie odznaczenia zainicjowała redakcja “Kuriera Polskiego”. To jedyne odznaczenie przyznawane na wniosek dzieci i młodzieży.
Ireneuszowi Niewiarowskiemu wręczono legitymację nr 1020. Legitymację nr 1 otrzymał pół wieku temu wybitny poznański lekarz ortopeda Wiktor Dega. Legitymację nr 1000 w 2016 roku przyjął papież Franciszek. Odznaczeniem tym uhonorowani zostali m.in. Jan Paweł II i Dalajlama XVI, Nelson Mandela i wiele innych osób, zarówno tych na co dzień angażujących się w pracę z dziećmi, jak też wspierających troszczące się o nie instytucje i organizacje – m.in. wybitni pisarze i artyści, sportowcy, politycy, naukowcy, lekarze, pedagodzy i nauczyciele.


Więcej informacji o historii dziecięcego odznaczenia oraz o osobach wyróżnionych tym odznaczeniem znaleźć można na stronie internetowej: orderusmiechu.pl


 

Zobacz relację video z uroczystości