Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW


W dniu 29 stycznia 2018 r. w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie odbyło się posiedzenia Zarządu Głównego KSS.

Głównymi punktami spotkania było:

   - Informacja Ireneusza Niewiarowskiego, Prezesa KSS o podjętych i zrealizowanych działaniach KSS w 2017 r.

   - Informacja członków ZG KSS o podjętych w 2017 r. i planowanych w 2018 r. działaniach przez macierzyste stowarzyszenia członków

   - dyskusja o planowanych działaniach KSS w 2018 r

   - sprawy różne

KALENDARIUM DZIAŁAŃ od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku

PLAN PRACY BIURA I ZG KSS na 2018 r.

ulotka - podsumowanie projektów