Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

 

Mieszkańcy sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, 30 maja 2018 r. mija termin składania zgłoszeń na VI edycję konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału:)