Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Wobec niezgody sołtysów po stanowisku Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, które prezes przesłał do Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do marszałków Sejmu i Senatu oraz przewodniczących klubów, nastąpiła reakcja. Klub PO zgłosił zapytanie poselskie a grupa posłów zgłosiła projekt zmiany ustawy łowieckiej z dnia 1 kwietnia - do pobrania  druk 2575 

4 czerwca odbyło się pierwsze czytanie projektu w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Jutro projekt przedyskutuje Sejm.

Zmiana zasadnicza to sołtysów zastąpią przedstawiciele ODR-ów. Będą też środki finansowe na rzecz ODR-ów za szacowanie szkód, poprzednio projektodawcy planowali pracę sołtysów za darmo.