Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

W dniu 1 lipca w przeddzień uroczystości odpustowych ku czci Matki Bożej do Sanktuarium  w Licheniu przybyły liczne delegacje mieszkańców terenów wiejskich na kolejną XXVI już Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich. W nabożeństwie uczestniczyli m.in.: Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, dyrektor Departamentu PROW Pani Izabela Mroczek, Prezes Sławomir Siwek, reprezentujący Kapitułę Nagrody im. Ks. Biskupa Romana Andrzejewskiego, oraz wójtowie, burmistrzowie i przedstawiciele organizacji wiejskich. 

 Podczas mszy świętej, której przewodniczył wikariusz biskupi ks. Wojciech Kochański sołtysi liderzy wiejscy dziękowali licheńskiej Pani za liczne łaski jakie za jej pośrednictwem otrzymali i prosili o błogosławieństwo na dalsze lata pielgrzymowania. Modlitwy kierowali w szczególności za dusze św. pamięci ks. biskupa Romana Andrzejewskiego, duszpasterza rolników w 15 rocznicę jego śmierci. 

Powitania uczestników nabożeństwa i krótkiego wspomnienia biskupa, współtwórcy Pielgrzymek, dokonał Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów: 

- Biskup Roman był naszym przewodnikiem duchowym, mentorem i wielkim autorytetem. Żegnaliśmy go z bólem i żalem, ale też byliśmy i jesteśmy wdzięczni za chwile z nim spędzone, za wspólne pielgrzymowanie – był na wszystkich naszych pielgrzymkach do 2003 roku włącznie, za troskę wyrażaną wobec ludzi wsi, za wsparcie dla Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 

Ks. biskup Roman Andrzejewski był człowiekiem renesansu, wybitnym, kaznodzieją, naukowcem rozmiłowanym w łacinie, znawca Cycerona, nigdy nie zapominający o swoich korzeniach. Podkreślał, że wieś jest jego miłością. Często wspominał ojca rolnika i sołtysa. Biskup Roman był dobrym gospodarzem dbającym o polską wieś. Wspomagał samorząd lokalny, był biskupem trudnego czasu – stanu wojennego, a później, po odzyskaniu wolności w 1989 roku, trudnych początków Wolnej Polski. 

Podnosił na duchu współczesnego człowieka, wlewał w serca rolników potrzebną im nadzieję. Uczył nas miłości do Ojczyzny, do polskiej tradycji, kultury, języka. Pokazywał, że miłość ta przejawia się również w codziennej służbie dla małych ojczyzn – wiosek, gmin, miast, w których żyjemy. Nazywał tę miłość odpowiedzialnością. Dziękujemy mu za to wszystko modlitwą -  mówił I. Niewiarowski.

Wydarzenie uświetniły poczty sztandarowe stowarzyszeń członkowskich, sołtysów,  druhów OSP oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Morzyczynie, która od niedawna nosi imię księdza biskupa.

Po zakończonej eucharystii uczestnicy pielgrzymki udali się przed grób zmarłego aby złożyć kwiaty 

i wsłuchać się w słowa modlitwy oraz kolejnych wspomnień, które wygłosił ks. prałat Ireneusz Juszczyński. 

Z okazji rocznicy śmierci Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i EFRWP wydały okolicznościową broszurę poświęconej postaci ks. biskupa zatytułowaną   „Z dewizą – ludzkie ku boskiemu”. Wydanie trafiło do rąk  uczestników konferencji  „Wiejska Polska”, która była wydarzeniem towarzyszącym obchodom i miała miejsce w Domu Pielgrzyma ARKA w godzinach dopołudniowych.