"Sołtys Roku 2011"

60kss

W Senacie odbył się uroczysty finał X edycji Konkursu „Sołtys Roku 2011” organizowanego przez „Gazetę Sołecką” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów pod honorowym patronatem marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Uroczystość została połączona z konferencją pn. „Tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych”, której organizatorem była Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pod przewodnictwem senatora Janusza Sepioła.

Czytaj więcej...