ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów

ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów

ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów to cykl trzydniowych szkoleń dla kobiet z obszarów wiejskich, których celem jest wzmacnianie potencjału kobiet w rozwoju lokalnej społeczności poprzez przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu myślenia projektowego, pisania wniosków i pozyskiwania funduszy oraz identyfikacji potencjału lokalnej społeczności i tworzenia strategii promocji produktu.


Termin realizacji operacji: 01.07.2022 r. – 31.10.2023 r.


Cele szczegółowe operacji (szkoleń):
• wzmocnienie potencjału rozwoju 200 osób (kobiet) dla rozwoju lokalnej społeczności wiejskiej;
• nabycie przez 200 członków kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych umiejętności myślenia projektowego, pisania wniosków i pozyskiwania funduszy;
• nabycie przez 200 członków kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych wiedzy dot. identyfikacji potencjału lokalnej społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.

Szkolenia skierowane są do kobiet z KGW lub innych organizacji społecznych, pozarządowych z województw: podlaskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego.

Rekrutacja na szkolenia odbędzie się jesienią 2022 roku, a same szkolenia od stycznia do czerwca 2023 roku (jedno szkolenie w każdym województwie). Szczegółowy harmonogram i zasady udziału już wkrótce.
Każde z 8 szkoleń będzie trwało 3 dni. Od ok. godz. 17:00 pierwszego dnia do ok. godz. 13:00 ostatniego dnia szkolenia. Łącznie 15 godzin warsztatowych (godzina warsztatowa – 45 min.).

Tematyka szkolenia będzie dotyczyła m.in.:
• myślenie projektowe
• zasady pisania wniosków o dofinansowanie
• budżetowanie projektowe, zasady analizy potrzeb, określanie celu i efektów projektu
• rola partnerów w projekcie
• możliwe dofinansowania dla działalności organizacji pozarządowych z terenów wiejskich
• identyfikacja potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego
Szkolenie będzie miało formę wykładową i warsztatową. Część teoretyczna będzie uzupełniana ćwiczeniami. Udział w szkoleniu uczestników jest bezpłatny.
Przewidywane efekty:
• wzmocnienie potencjału kobiet poprzez przeszkolenie 200 kobiet: członkiń KGW i innych organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich z zakresu m.in. umiejętności myślenia projektowego, pisania wniosków i pozyskiwania funduszy oraz identyfikacji potencjału lokalnej społeczności i tworzenia strategii promocji produktu lokalnego;
• przeprowadzenie 8 szkoleń dla kobiet mieszkających na obszarach wiejskich.

Projekt jest realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.
Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich