KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem koronawirusem  odwołujemy zaplanowane na 12-13 marca br. spotkanie  w Otrębusach – Wieś jest kobietą… ogólnopolską konferencję naukową z okazji Krajowego Dnia Sołtysa na Mazowszu oraz zjazd delegatów Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów .

Wydarzenie planujemy przełożyć

ZOBACZ WIĘCEJ

Polskie rolnictwo w obliczu europejskich wyzwań

„Wspólna polityka rolna a Europejski Zielony Ład” to temat Dialogu Obywatelskiego z udziałem komisarza UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim, który odbył się 1 lutego 2020  r. w ramach Konferencji „Wiejska Polska”. Wydarzenie podczas  Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie zorganizowało Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej

ZOBACZ WIĘCEJ

Konferencja Wiejska Polska 2020

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje od 2018 roku cykl spotkań informacyjnych w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej. Spotkania te odbywały się m.in z udziałem Jerzego Plewy – Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa

ZOBACZ WIĘCEJ

Zarząd Główny KSS w Senacie

Zarząd Główny KSS w Senacie

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się w Warszawie z przedstawicielami Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Członkowie Zarządu Głównego KSS – korzystając z zaproszenia marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego – gościli 10 grudnia w siedzibie wyższej izby Parlamentu, gdzie rozmawiali o problemach wsi,

ZOBACZ WIĘCEJ

III Ogólnopolska edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy,
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do III edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Zgłaszać można przedsięwzięcia przydatne mieszkańcom i warte popularyzacji, które zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Konkurs skierowany jest do wszystkich

ZOBACZ WIĘCEJ

Organizacja, która łączy i aktywizuje polską wieś

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów obchodzi w tym roku 25 lat swojej bogatej działalności. Jest związkiem organizacji pozarządowych skupiającym ponad 17 tysięcy liderów wsi. Służy wszystkim polskim sołtysom, wspiera społeczeństwo obywatelskie, działa na rzecz umocnienia demokracji samorządowej, podejmuje i popiera inicjatywy wpływające

ZOBACZ WIĘCEJ

Prawie 30 lat KSS

Prawie 30 lat KSS

W specjalnym wydaniu Gazety Sołeckiej ukazało się m.in. kalendarium Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 

Z kronik stowarzyszeń sołtysów i KSS

1991

Liderzy wsi województwa konińskiego utworzyli Kolegium Sołtysów przy senatorze Ireneuszu Niewiarowskim. 

1992 

Rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów 

Województwa Konińskiego. 

Sołtysi

ZOBACZ WIĘCEJ

XXVII Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich w Licheniu

Sołtysi i przedstawiciele środowisk wiejskich uczestniczyli w dniu 7 lipca br.  w XXVII Krajowej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu by modlić się w intencji polskiej wsi, jej mieszkańców.

Pielgrzymowanie sołtysów i przedstawicieli środowisk wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej

ZOBACZ WIĘCEJ