V ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

V ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

V ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłasza V edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego.

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich oraz promowanie dobrych praktyk realizowanych na terenach wiejskich dzięki funduszowi sołeckiemu. To

ZOBACZ WIĘCEJ

Postulat Delegatów Rady Krajowej KSS – trzeba obronić fundusz sołecki

Postulat Delegatów Rady Krajowej KSS – trzeba obronić fundusz sołecki

Spotkanie liderów wsi z okazji Dnia Sołtysa na Mazowszu było okazją do przedyskutowania ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Forum, na którym każdego roku dokonywana jest analiza działalności związku kilkudziesięciu regionalnych i lokalnych stowarzyszeń, skupiających ponad 17 tysięcy

ZOBACZ WIĘCEJ