Konferencja „30 lat Wolności. Jak zmieniła się polska wieś?”

Konferencja „30 lat Wolności. Jak zmieniła się polska wieś?”, która odbyła się w dniu 6 lipca 2019 r. Domu Pielgrzyma Betlejem w Licheniu zainaugurowała obchody 25-lecia działalności KSS. 

Witając gości w swoim przemówieniu Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS wrócił do początków

ZOBACZ WIĘCEJ

Przesłanie prezydenta Lecha Wałęsy

Drugiego dnia posiedzenia Rady Krajowej w Europejskim Centrum Solidarności gościem sołtysów był laureat pokojowej Nagrody Nobla, b. przewodniczący „Solidarności”, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa.

Prezydent podziękował sołtysom za chęć spotkania i pamięć, choć jak powiedział „minęło już tyle lat”. Powiedział,

ZOBACZ WIĘCEJ

Sołtysi w Europejskim Centrum Solidarności

Zjazd delegatów Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów odbył się w dniach 16–17 maja 2019 r. w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności w miejscu szczególnym. Tuż obok Stoczni Gdańskiej i słynnej bramy, gdzie w latach 80. ub. wieku rozstrzygały się losy

ZOBACZ WIĘCEJ

O przyszłości Wielkopolski Wschodniej na zebraniu władz

Zebranie członków władz struktur gminnych i wojewódzkich Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów odbyło się wczoraj w Koninie. Spotkanie było okazją do odznaczenia zasłużonych sołtysów, ale również omówienia przyszłości subregionu konińskiego.

Ponieważ w poniedziałek obchodzono Dzień Sołtysa zebranie rozpoczęło złożenie życzeń przez Sławomira

ZOBACZ WIĘCEJ

Ustawa, która uwalnia społeczną energię

O projekcie ustawy o zmianie „ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw ” mówił dziś podczas konferencji prasowej Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Projekt został wczoraj złożony do laski marszałkowskiej przez grupę posłów której sprawozdawcą będzie Ryszard Wilczyński.

ZOBACZ WIĘCEJ