Nowy projekt ustawy

Nowy projekt ustawy

Dziś w Sejmie podczas konferencji prasowej posłowie PO Jacek Protas i Ryszard Wilczyński wraz z prezesem Ireneuszem Niewiarowskim przedstawili  projekt ustawy o zmianie „ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Po konferencji projekt został złożony do  laski marszałkowskiej.
Zarząd

ZOBACZ WIĘCEJ

Jaka przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej ?

O Wspólnej Polityce Rolnej w formule Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej dyskutowano 1 lutego b.r. podczas konferencji „Wiejska Polska” na Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie. Konferencję zorganizowało Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, a wzięli w

ZOBACZ WIĘCEJ

Kolejne środki na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – wnioski można składać do 5.12.2016 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którym została wprowadzona dodatkowa pomoc finansowa na udzielanie w 2016 r. pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70 % upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

„Fundusz sołecki w działaniu” 1 czerwca 2014 r. – 31 lipca 2015 r.

Projekt Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, służy doskonaleniu umiejętności planowania zamierzeń w wymiarze planu rozwoju wsi i w skali projektu, uczy prawidłowego prowadzenia zebrania wiejskiego wskazującego zadania do finansowania i wspiera realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków z funduszu sołeckiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

2013 – 2014 „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” Źródło finansowania: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Projekt ma na celu pobudzenie 135 lokalnych liderów do innowacyjnych działań na rzecz partycypacji obywatelskiej i współdziałania na wsi przez wzrost kompetencji u min. 80% uczestn. warsztatów i sprzyjający temu wzrost świadomości wśród ok. 60 000 czytelników „Gazety Sołeckiej”, 3 000 czytelników poradnika i przewodnika, ok. 6 000 odbiorców SMS oraz min. 80 000 użytkowników serwisu www.funduszesoleckie.eu.

ZOBACZ WIĘCEJ

25-26 maja 2013 r. „Wiejska Polska” – konferencja

Ponad 800 osób wzięło udział w konferencji Wiejska Polska w dn. 25-26 maja 2013 r. – zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w ramach Planu Działania Sekretariatu Centralnego KSOW. Po raz pierwszy debatowano w dwóch miejscach w auli PWSZ w Koninie oraz w Licheniu. Spotkanie zakończyło się przyjęciem deklaracji dotyczącej przyszłości polskiej wsi.

ZOBACZ WIĘCEJ

2013 – „Fundusz aktywności społecznej”

Źródło finansowania: Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Projekt ma się przyczynić do uświadomienia uczestnikom korzyści związanych z lokalną aktywnością i współpracy międzyludzkiej a przede wszystkim do wzrostu zainteresowania funduszem sołeckim.

W ramach projektu

ZOBACZ WIĘCEJ