Dziennik Gazeta Prawna zaprasza wszystkie samorządy do udziału w rankingu i konkursie Dziennika Gazety Prawnej

Dziennik Gazeta Prawna zaprasza wszystkie samorządy do udziału w rankingu i konkursie Dziennika Gazety Prawnej

XI RANKING PERŁY SAMORZĄDU

W 2022 r. wchodziliśmy z nadzieją odrodzenia po trudach pandemii, zwalczając skutki gospodarcze pandemicznych przestojów i zmian w gospodarce światowej, ale 24 lutego zmieniło się wszystko. Rosyjska inwazja na Ukrainę to ogromna tragedia milionów Ukraińców, a wojna tuż za naszą wschodnią granicą zaburzyła poczucie bezpieczeństwa także u wielu z nas. Konflikt wywołał również konkretne skutki dotyczące naszego codziennego funkcjonowania. Od wybuchu wojny do 6 marca 2023 roku do Polski przybyło 10,2 mln uchodźców, około 8,4 mln wróciło z powrotem do Ukrainy, co oznacza, że około 1,8 mln osób zostało w naszym kraju. W lutym i marcu 2022 roku mierzyliśmy się z kryzysem uchodźczym, w którego opanowaniu ogromną rolę odegrały samorządy. 2022 rok niósł ze sobą kolejne wyzwania gospodarcze. Szybujące ceny energii i rosnąca inflacja przysporzyły kolejnych trudności samorządowym budżetom. O te zupełnie nadzwyczajne wyzwania, jak i typowe zadania własne gminy, pytamy w jedenastej odsłonie rankingu Perły Samorządu. Po raz kolejny zapraszamy Państwa do pochwalenia się osiągnięciami, pokazania w jaki sposób gmina realizuje swoje zadania, tym samym tworząc dobrą jakość życia dla swoich mieszkańców.
Tradycyjnie wybierać będziemy Najlepszych Włodarzy i Najlepsze Gminy w czterech kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska do 100 tys. mieszkańców, gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

W przypadku włodarzy sprawdzimy jak radzą sobie jako zaangażowani liderzy społeczności, jako menedżerowie zarządzający gminą i urzędem i jako reprezentanci gminy i jej mieszkańców.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy: www.gazetaprawna.pl/rankingperly2023
 

VI RANKING SKARBNIK SAMORZĄDU

Przed nami VI już edycja Rankingu „Skarbnik Samorządu”, w ramach którego Redakcja Dziennika Gazety Prawnej wyłoni najlepszych menedżerów samorządowych finansów w Polsce. Rola skarbników w ostatnich latach w wyraźny sposób wyewoluowała. Ich praca stanowi fundament polityki samorządów lokalnych. Służby finansowe odpowiedzialne są nie tylko za bieżącą obsługę księgową budżetów, lecz także w pełni współuczestniczą w procesach zarządczych i kreują polityki rozwoju na wszystkich polach działalności samorządów.

cza3
 

Ranking „Skarbnik Samorządu” 2023 obejmować będzie gminy i powiaty według kryterium wielkości jednostki samorządu terytorialnego:
• gminy wiejskie

• gminy miejsko-wiejskie

• gminy miejskie do 25 tys. mieszkańców

• gminy miejskie powyżej 25 tys. mieszkańców

• miasta na prawach powiatu do 120 tys. mieszkańców

• miasta na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców

•powiaty
 
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy: www.gazetaprawna.pl/rankingskarbnik2023
 

KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER KOMUNIKACJI I PROMOCJI
 
Samorządowcy! Pokażcie, jak się komunikujecie!

cza2

IV edycja konkursu „Samorządowy lider komunikacji i promocji” jest poświęcona działaniom, za pomocą których władze lokalne starają się dotrzeć czy to do mieszkańców, przedsiębiorców czy innych grup np. turystów. Jeśli Państwa urząd zorganizował ostatnio jakąś kampanię – np. zachęcał do korzystania z komunikacji miejskiej albo do picia gminnej wody – i miała ona jakieś wspólne hasło czy przekaz, to znaczy, że kwalifikuje się ona do naszego konkursu.
 
Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać:
• gminy wiejskie

• gminy miejsko-wiejskie

• gminy miejskie do 100 tys. mieszkańców

• gminy miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców

• powiaty

• urzędy marszałkowskie

 
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy: www.gazetaprawna.pl/lider-komunikacji2023
 
Na wypełnione ankiety rankingowe czekamy do 5 kwietnia br.  
Udział zarówno w rankingach jak i konkursie jest nieodpłatny.
 
 
Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu Perły samorządu, Skarbnik samorządu oraz konkursu Samorządowy lider komunikacji i promocji ,nastąpi podczas kongresu Perły Samorządu, który odbędzie się w dniach 1-2 czerwca br. w Gdyni.
Wszystkim samorządom, które zgłoszą swój udział w rankingu, bądź konkursie przysługuje bezpłatny udział w pierwszym dniu kongresu Perły samorządu.

Więcej informacji o Kongresie: https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/perlysamorzadu2023/index.html