II Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie

Kluczowe rozmowy na temat przyszłości finansowej samorządów odbędą się w Sopocie w dniach 11-12 kwietnia 2022. Znamy program kongresu, realizowanego w ramach inicjatywy Local Trends.
Konsekwencje Polskiego Ładu
Finansowanie realizacji celów polityki rozwojowej Unii Europejskiej
Możliwości poszerzania źródeł dochodów własnych samorządów
Samorządowy Kongres Finansowy będzie okazją do spotkania i przedyskutowania możliwych scenariuszy na najbliższe miesiące i lata. Pierwszego dnia odbędą się trzy sesje plenarne z udziałem ekspertów reprezentujących instytucje unijne, rząd RP, samorządowców, a także przedsiębiorców i środowiska naukowe. Sprawdź program

Poznaj panelistów
Wystąpienie inauguracyjne „Spójność w warunkach wyzwań rozwojowych i obaw o wykluczenie” wygłosi Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform w Komisji Europejskiej. Komisarz odpowiedzialna jest m.in. za współpracę z państwami członkowskimi w celu zapewnienia pełnego i efektywnego wykorzystania funduszy UE oraz nadzoru nad wydatkami. 
W II Samorządowym Kongresie Finansowym weźmie udział także Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju lokalnego, który wygłosi wystąpienie wprowadzające i weźmie udział w debacie „Jak ostatnie zmiany regulacyjne wpłyną na rozwój samorządów?”. Poznaj pierwszych panelistów Samorządowego Kongresu Finansowego

#DołączDoDebaty

na temat przyszłości finansowej samorządów!

Rejestracja