Nowy projekt ustawy

Dziś w Sejmie podczas konferencji prasowej posłowie PO Jacek Protas i Ryszard Wilczyński wraz z prezesem Ireneuszem Niewiarowskim przedstawili  projekt ustawy o zmianie „ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Po konferencji projekt został złożony do  laski marszałkowskiej.
Zarząd Główny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów poparł projekt, który zakłada zmiany mające na celu ustrojowe wzmocnienie sołectwa, sołtysa i współpracujących z nim rad sołeckich. Proponowane zmiany łączą się ze wzmocnieniem podmiotowości sołectwa bez naruszania ustrojowej pozycji gminy. Doprowadzi to do lepszego wykorzystania składników mienia komunalnego oddawanego do dyspozycji sołectw, sprawniejszej realizacji ich inicjatyw oraz pełniejszego zaangażowania kapitału społecznego małych miast i wsi w przedsięwzięcia rozwojowe.

Projekt ustawy do pobrania.