Konferencja „30 lat Wolności. Jak zmieniła się polska wieś?”

Konferencja „30 lat Wolności. Jak zmieniła się polska wieś?”, która odbyła się w dniu 6 lipca 2019 r. Domu Pielgrzyma Betlejem w Licheniu zainaugurowała obchody 25-lecia działalności KSS. 

Witając gości w swoim przemówieniu Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS wrócił do początków powstania stowarzyszenia. -- 13 listopada 1990 roku spotkałem się z 39 sołtysami z naszego regionu i tam zapadła decyzja o jego powołaniu. Wydaliśmy pierwszy kalendarz, który do dziś wydawany jest jako poradnik, powstała Gazeta Sołecka, zorganizowaliśmy pierwszą pielgrzymkę do Lichenia. Dziś KSS zrzesza 32 organizacje i 17 tysięcy członków. Na swoim koncie mamy ponad 80 projektów, docieramy do 40 tysięcy sołtysów i ponad 2 tysięcy samorządów. 

Najważniejsze dokonania KSS to: integracja środowiska, integracja europejska , prace na rzecz prawodawstwo oraz wokół sołectwa nowych możliwości. Tego wszystkiego nie udałoby się dokonać gdyby nie nasi przyjaciele. Wśród nich mogę m.in. wymienić: Zygmunta Zella, Józefa Ślisza, Artura Balazsa, Joannę i Zdzisława Iwanickich, Piotra Buczkowskiego, biskupa Romana Andrzejewskiego, Ryszarda Wilczyńskiego, Marka Woźniaka, Stanisława Tamma i Krzysztofa Grabowskiego - powiedział I. Niewiarowski. 

W trakcie konferencji wręczono również podziękowania za wkład pracy na rzecz kształtowania dorobku KSS. Izabela Mroczek z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przedstawiła szereg działania na rzecz rozwoju wsi wielkopolskiej. Na koniec prezes KSS poprowadził panel dyskusyjny z udziałem byłych ministrów rolnictwa pn. „30 lat Wolności. Jak zmieniła się polska wieś?” . W dyskusji udział wzięli Roman Jagieliński, Jacek Janiszewski i Adam Tański. Wszyscy zgodnie twierdzili, że wieś przeszła niesamowitą transformację w ciągu tych lat, głównie dzięki wsparciu Unii Europejskiej. - Pamiętam jak za rządów Hanny Suchockiej wizytowałem wschodnią część Polski. Panowało tam wtedy wielkie ubóstwo. Dziś ta część kraju jest nie do poznania. To zupełnie inna wieś, całkiem europejska – powiedział m.in. Jacek Janiszewski. 

Na koniec I. Niewiarowski podziękował wszystkim za udział w konferencji jak i pomoc w jej organizacji. Podkreślił również, że KSS będzie zawsze lobbowało na rzecz rozwoju wsi i wzmocnienia pozycji sołtysa.

Szersza informacja z konferencji ukaże się już wkrótce.

GALERIA ZDJĘĆ

fot. Anna Małkowicz