XXVII Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich w Licheniu

Sołtysi i przedstawiciele środowisk wiejskich uczestniczyli w dniu 7 lipca br.  w XXVII Krajowej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu by modlić się w intencji polskiej wsi, jej mieszkańców.

Pielgrzymowanie sołtysów i przedstawicieli środowisk wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zrodziło się w 1993 r. z inspiracji ks. bp. Romana Andrzejewskiego, który corocznie aż do swojej śmierci towarzyszył pielgrzymom i wspierał Z tego pątniczego trudu wyrosło Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, które obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia.

- Początek naszej działalności wynikł z odzyskanej wolności 4 czerwca 1989 r.  To właśnie tu podczas pierwszej pielgrzymki sołtysów w maju 1993 r. ogłosiliśmy sołtysom w całym kraju, że powstało takie stowarzyszenie a rok później został wybrany Komitet Założycielski KSS. Tak powstała pierwsza organizacja w kraju skupiająca sołtysów z całej Polski, która dziś w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia swojej działalności. Otworzyła się droga na wiele trudów ale i sukcesów, zmian prawnych na które mieliśmy wpływ. Dziękujemy Bogu za pokój, za wzrost Polski za wolność, które to wartości zaczęliśmy wypracowywać 30 lat temu. Za pośrednictwem  Matki Boskiej prośmy żebyśmy umieli poradzić sobie z nowymi wyzwaniami a otrzymane tu łaski niech nas ubogacą i dadzą siłę do potrzebnej pracy - tymi słowami zwrócił się do uczestników pielgrzymki prezes KSS, Ireneusz Niewiarowski.

Mszy św. przewodniczył ks. prałat Wojciech Kochański, wikariusz biskupi diecezji włocławskiej, sprawowali ją także ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, i ks. Ireneusz Juszczyński. 

Pielgrzymów powitał ksiądz kustosz Janusz Kumala. – Świadkiem zmian polskiej wsi jest Matka Boża Licheńska, to do niej przedstawiciele środowisk wiejskich co roku pielgrzymowali i przedstawiali swoje sprawy – radosne i bolesne. Polska wieś się zmieniała, ale miejmy nadzieję, że nie zmieni się w swojej wierności wobec Boga i Ojczyzny – mówił, podkreślając, że biały orzeł na piersiach Matki Licheńskiej przypomina o więzi Ojczyzny z Matką Najświętszą i Bogiem, która jest konieczna, aby wszyscy kroczyli drogą zgodną z wartościami i sumieniem. Przypomniał też, że licheńskie sanktuarium to miejsce bliskie polskiej wsi – Matka Boża w 1850 roku objawiła się w lesie grąblińskim pasterzowi Mikołajowi Sikatce, a okoliczni mieszkańcy przyjęli wizerunek Matki Bożej i o niego się zatroszczyli pod kierownictwem  miejscowego sołtysa, który wybudował dla Maryi pierwszą kapliczkę. 

Homilię wygłosił ks. prał. Kochański. – Pragniemy w atmosferze pokory uszanować wasz trud i ciężką pracę, który wyraża bochen chleba ofiarowany w darach ołtarza. Ufam, że nie pozwolicie się oderwać od korzeni, z których wyrastamy – podkreślił ks. parł Kochański.

Kustosz  dziękował pątnikom za coroczne pielgrzymowanie, a z okazji jubileuszu przekazał im ikonę Matki Bożej Licheńskiej na ręce Ireneusza Niewiarowskiego, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. – Niech ta ikona będzie znakiem więzi środowisk wiejskich z naszym licheńskim sanktuarium. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów tutaj znajduje swój dom, miejsce umocnienia i przemiany serc. Ks. bp. Andrzejewski 20 lat temu pisał, że sanktuarium w Licheniu jest miejscem moralnej odnowy polskiej wsi. Dlatego tak ważne jest, byśmy przyjęli Maryję do naszego serca jako przewodniczę w duchowej odnowie naszej Ojczyzny – mówił ksiądz kustosz. Marianin podkreślił, że licheńskie sanktuarium służy Wielkopolsce i całej Ojczyźnie. – Obyśmy przyjęli ten dar sanktuarium na płaszczyźnie parafialnej, wielkopolskiej i ogólnopolskiej. 

Tego dnia przypadała też 16. rocznica śmierci ks. bp. Romana Andrzejewskiego, charyzmatycznego krajowego duszpasterza rolników. Został on pochowany na licheńskim cmentarzu, bo tu wiele lat spotykał się z sołtysami i przedstawicielami środowisk wiejskich. 

Wydarzenie uświetniły poczty sztandarowe stowarzyszeń członkowskich i kół gminnych sołtysów.

Po zakończonej eucharystii uczestnicy pielgrzymki udali się przed grób zmarłego aby złożyć kwiaty
i wsłuchać się w słowa modlitwy oraz kolejnych wspomnień, które wygłosił ks. prałat Ireneusz Juszczyński.

 

W uroczystościach uczestniczyli m.in. senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Sławomir Siwek, doradca Marszałka Sejmu, przewodniczący Kapituły Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego, Zenon Sułecki, prezes Fundacji Solidarna Wieś oraz Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. 

 

GALERIA ZDJĘĆ

fot. Anna Małkowicz