RAPORTY

Raport za rok 2018

Bilans - plik pdf

Informacje dodatkowe - plik pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - plik pdf

Rachunek zysków i strat - plik pdf

Sprawozdanie merytoryczne OPP - plik pdf

 

Raport za rok 2017

Bilans - plik pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - plik pdf

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia  - plik pdf

Rachunek zysków i strat - plik pdf

Sprawozdanie merytoryczne OPP  - plik pdf

 

Raport za rok 2016

Bilans - plik pdf

Informacje ogólne  - plik pdf

Informacje uzupełniające do bilansu  - plik pdf

Rachunek zysków i strat - plik pdf

Sprawozdanie merytoryczne OPP  - plik pdf