Źródło finansowania: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt dotyczył przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej na temat skutecznego wykorzystania dostępnych środków finansowych skierowanych do lokalnych społeczności wiejskich, mających na celu wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach projektu przeprowadzono działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym tj. warsztaty szkoleniowe dla trenerów specjalizujących się w doradztwie związanym z rozwojem obszarów wiejskich oraz 75 spotkań informacyjnych dla przedstawicieli środowisk wiejskich zainteresowanych realizacją działań mających na celu budowy i ulepszania swojego otoczenia, dzięki wykorzystaniu istniejących możliwości finansowych pochodzących z funduszy europejskich. Została wydana również publikacja publikacji w nakładzie 3 000 egzemplarzy.

Źródło finansowania: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt dotyczył przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej na temat skutecznego wykorzystania dostępnych środków finansowych skierowanych do lokalnych społeczności wiejskich, mających na celu wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach projektu przeprowadzono działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym tj. warsztaty szkoleniowe dla trenerów specjalizujących się w doradztwie związanym z rozwojem obszarów wiejskich oraz 75 spotkań informacyjnych dla przedstawicieli środowisk wiejskich zainteresowanych realizacją działań mających na celu budowy i ulepszania swojego otoczenia, dzięki wykorzystaniu istniejących możliwości finansowych pochodzących z funduszy europejskich. Została wydana również publikacja publikacji w nakładzie 3 000 egzemplarzy.