Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,,Żyjąca Natura 2000” – w ramach dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt dotyczył przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej mającej na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców wsi na temat wdrożenia w Polsce Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, prawnych i merytorycznych podstaw jej wyznaczania, procedur związanych z inwestycjami na obszarach NATURA 2000, prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu sieci.

Działania projektu:
- zamieszczenie cyklu 12 wkładek tematycznych w ,,Gazecie Sołeckiej” ,
- opracowanie i wydrukowanie 2000 egz. materiałów szkoleniowych (broszura i płytka CD)’
- opracowanie scenariuszy i koncepcji merytorycznej realizacji 3 filmów edukacyjnych pod tytułem: „Żyjąca NATURA 2000”, na który składać się mają 3 następujące 15-minutowe filmy:
• „NATURA 2000 – nasze miejsce w Europie”
• „NATURA 2000 i turystyka”
• „NATURA 2000 i rolnictwo”
- wykonanie kopii materiału filmowego na płytach DVD i dystrybucja drogą pocztową do sołtysów w całym kraju
- opracowanie i druk zakładki (50 000 szt.) i dystrybucja zakładek z „Poradnikiem” i „Gazetą Sołecką”,
- przygotowanie i realizacja 32 szkoleń na terenie kraju.

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,,Żyjąca Natura 2000” – w ramach dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt dotyczył przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej mającej na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców wsi na temat wdrożenia w Polsce Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, prawnych i merytorycznych podstaw jej wyznaczania, procedur związanych z inwestycjami na obszarach NATURA 2000, prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu sieci.

Działania projektu:
- zamieszczenie cyklu 12 wkładek tematycznych w ,,Gazecie Sołeckiej” ,
- opracowanie i wydrukowanie 2000 egz. materiałów szkoleniowych (broszura i płytka CD)’
- opracowanie scenariuszy i koncepcji merytorycznej realizacji 3 filmów edukacyjnych pod tytułem: „Żyjąca NATURA 2000”, na który składać się mają 3 następujące 15-minutowe filmy:
• „NATURA 2000 – nasze miejsce w Europie”
• „NATURA 2000 i turystyka”
• „NATURA 2000 i rolnictwo”
- wykonanie kopii materiału filmowego na płytach DVD i dystrybucja drogą pocztową do sołtysów w całym kraju
- opracowanie i druk zakładki (50 000 szt.) i dystrybucja zakładek z „Poradnikiem” i „Gazetą Sołecką”,
- przygotowanie i realizacja 32 szkoleń na terenie kraju.