Źródło finansowania: Norweski Mechanizm Finansowy, Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, Komponent ,,Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”.
Projekt miał na celu uwrażliwienie przedstawicieli samorządu terytorialnego różnego szczebla w całym kraju, na to jaki potencjał w zakresie pobudzania działań obywatelskich drzemie w instytucji sołtysa.

Niemniej ważnym celem projektu było stworzenie podstaw współpracy miedzy samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem naukowym zmierzającej do realizacji poprzez samorząd pomocniczy oddolnych inicjatyw obywatelskich. W 2006 roku Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Stowarzyszenie Fundamenty Silnego Państwa zorganizowały we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz Urzędem Gminy Komorniki konferencję pod tytułem „Samorząd pomocniczy na wsi Polskiej. Między tradycją a ponowoczesnością. Wydarzenie to było podsumowaniem realizowanych w tym samym roku przez SFSP i Koło Naukowe Studentów Socjologii UAM badań nad instytucją sołtysa w XXI w. na podstawie gminy Komorniki. Obecność blisko 100 samorządowców z całej Polski, gorąca dyskusja na samym spotkaniu, jak i publikacja naukowa, która została bardzo ciepło przyjęta zarówno w środowisku naukowym jak i samorządowym skłoniła KSS i SFSP do kontynuacji tego projektu. Poprzez przeprowadzanie ogólnopolskich, reprezentatywnych badań oraz upowszechnienie ich wyników w sprawdzony już sposób - za pośrednictwem ogólnopolskiej konferencji i publikacji, mamy zamiar pokazać samorządowcom z całej Polski, że instytucja sołtysa może być bardzo skutecznym narzędziem w procesie mobilizacji lokalnej społeczności i pobudzania aktywności do podejmowania przedsięwzięć na rzecz poprawy lokalnych warunków i jakości życia na wsi.Główne działania:
1) przeprowadzenie ogólnopolskiego badania socjologicznego na próbie 1000 osób w 10 gminach i przeprowadzenie 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych (realizator: Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Warszawie, SFSP i Instytut Zachodni),
2) opracowanie raportu z badań i stworzenie elektronicznej bazy danych,
3) zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli samorządu terytorialnego różnego szczebla (150 osób).
4) opracowanie i wydanie oraz wysyłka publikacji zawierającej wyniki badań i najciekawsze referaty z konferencji.

Źródło finansowania: Norweski Mechanizm Finansowy, Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, Komponent ,,Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”.
Projekt miał na celu uwrażliwienie przedstawicieli samorządu terytorialnego różnego szczebla w całym kraju, na to jaki potencjał w zakresie pobudzania działań obywatelskich drzemie w instytucji sołtysa.

Niemniej ważnym celem projektu było stworzenie podstaw współpracy miedzy samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem naukowym zmierzającej do realizacji poprzez samorząd pomocniczy oddolnych inicjatyw obywatelskich. W 2006 roku Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Stowarzyszenie Fundamenty Silnego Państwa zorganizowały we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz Urzędem Gminy Komorniki konferencję pod tytułem „Samorząd pomocniczy na wsi Polskiej. Między tradycją a ponowoczesnością. Wydarzenie to było podsumowaniem realizowanych w tym samym roku przez SFSP i Koło Naukowe Studentów Socjologii UAM badań nad instytucją sołtysa w XXI w. na podstawie gminy Komorniki. Obecność blisko 100 samorządowców z całej Polski, gorąca dyskusja na samym spotkaniu, jak i publikacja naukowa, która została bardzo ciepło przyjęta zarówno w środowisku naukowym jak i samorządowym skłoniła KSS i SFSP do kontynuacji tego projektu. Poprzez przeprowadzanie ogólnopolskich, reprezentatywnych badań oraz upowszechnienie ich wyników w sprawdzony już sposób - za pośrednictwem ogólnopolskiej konferencji i publikacji, mamy zamiar pokazać samorządowcom z całej Polski, że instytucja sołtysa może być bardzo skutecznym narzędziem w procesie mobilizacji lokalnej społeczności i pobudzania aktywności do podejmowania przedsięwzięć na rzecz poprawy lokalnych warunków i jakości życia na wsi.Główne działania:
1) przeprowadzenie ogólnopolskiego badania socjologicznego na próbie 1000 osób w 10 gminach i przeprowadzenie 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych (realizator: Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Warszawie, SFSP i Instytut Zachodni),
2) opracowanie raportu z badań i stworzenie elektronicznej bazy danych,
3) zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli samorządu terytorialnego różnego szczebla (150 osób).
4) opracowanie i wydanie oraz wysyłka publikacji zawierającej wyniki badań i najciekawsze referaty z konferencji.