Na Targach Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2011 w Poznaniu w dniu 23 listopada 2011 r. KSS zorganizowało seminarium, podczas którego zaprezentowano dorobek Wielkopolski w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz przedstawiono lokalne inicjatywy promujące aktywne sołectwa i sołtysów. Seminarium odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. W seminarium uczestniczyli delegaci do Rady Krajowej KSS oraz zaproszeni goście m.in. Anna Lemańska dyrektor MTP, Renata Sternalska i Jadwiga Stefańska z Sekretariatu KSOW Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, studenci Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności reprezentujący kraje dawnego Związku Radzieckiego. Seminarium „Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi” poprowadziła prezes Barbara Czachura, a prezentacji dorobku Wielkopolski związanego z rozwojem obszarów wiejskich dokonała Anna Kurowska naczelnik Wydziału Wdrażania PROW Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wielkopolska może się pochwalić w tym zakresie sporymi osiągnięciami m.in. realizacją programu „Wielkopolska odnowa wsi’, organizacją popularnych w środowisku wiejskim konkursów: „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, „Wieś Wielkopolska – Wieś Europejska”, „Przyjazna wieś 2011” oraz takich działaniach, jak „Odnowa i rozwój wsi w Wielkopolsce”, „Leader po wielkopolsku” i regionalny (organizowany przez KSS) konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa 2011”.

Na Targach Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2011 w Poznaniu w dniu 23 listopada 2011 r. KSS zorganizowało seminarium, podczas którego zaprezentowano dorobek Wielkopolski w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz przedstawiono lokalne inicjatywy promujące aktywne sołectwa i sołtysów. Seminarium odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. W seminarium uczestniczyli delegaci do Rady Krajowej KSS oraz zaproszeni goście m.in. Anna Lemańska dyrektor MTP, Renata Sternalska i Jadwiga Stefańska z Sekretariatu KSOW Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, studenci Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności reprezentujący kraje dawnego Związku Radzieckiego. Seminarium „Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi” poprowadziła prezes Barbara Czachura, a prezentacji dorobku Wielkopolski związanego z rozwojem obszarów wiejskich dokonała Anna Kurowska naczelnik Wydziału Wdrażania PROW Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wielkopolska może się pochwalić w tym zakresie sporymi osiągnięciami m.in. realizacją programu „Wielkopolska odnowa wsi’, organizacją popularnych w środowisku wiejskim konkursów: „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, „Wieś Wielkopolska – Wieś Europejska”, „Przyjazna wieś 2011” oraz takich działaniach, jak „Odnowa i rozwój wsi w Wielkopolsce”, „Leader po wielkopolsku” i regionalny (organizowany przez KSS) konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa 2011”.