W dniach 26-27 maja 2012 r. w Licheniu Starym odbyła się konferencja „Wiejska Polska” dla przedstawicieli środowisk wiejskich i sołtysów z całego kraju, poświęcona rozwojowi obszarów wiejskich. Spotkanie to towarzyszyło XX Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk wiejskich i sołtysi, przedstawiciele lokalnych samorządów, ludzie nauki związani z obszarami wiejskimi, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, rolnicy, a także przedstawiciele lokalnych fundacji i stowarzyszeń działających na terenach wiejskich.

Tematem spotkania był szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich oraz systemy wsparcia oddolnych inicjatyw mieszkańców wsi mające na celu pobudzanie i wspieranie ich kreatywności oraz pielęgnowanie tradycji i różnorodności kulturowej. Podsumowano także działania podejmowane na rzecz zwiększenia aktywności wiejskiej.

Pierwszy dzień konferencji zakończył koncert muzyki folkowej. Uczestnicy mogli posłuchać zespołu ludowego „Kiełczewianki” (nagrodzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w I edycji konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi”). Drugim zespołem była polsko-ukraińska grupa muzyków folkowo-jazzowych DagaDana, zwycięzca Fryderyków 2011 w kategorii Album Roku Folk / Muzyka Świata.

Natomiast drugiego dnia odbyła się uroczystość 20-lecia ruchu stowarzyszeń sołtysów w Polsce.

Podczas tej uroczystości uhonorowano osoby oraz instytucje zasłużone dla ruchu. Przedstawiono również jego genezę oraz zaprezentowano wnioski i rekomendacje z pierwszego dnia konferencji. Podczas konferencji został przedstawiony film zatytułowany „Ku odnowie. Kalejdoskop wiejski” prezentujący wybrane grupy społeczne działające na terenach wiejskich oraz przykłady dobrych praktyk przez nie zrealizowanych. Ponadto, uczestnicy mogli obejrzeć dwie wystawy. Pierwsza przedstawiała dobre praktyki realizacji takich działań jak „Odnowa i rozwój wsi”, „Wielkopolska Odnowa Wsi” oraz fundusz sołecki. Druga wystawa prezentowała poszczególne etapy tworzenia i rozwoju Grupy Odnowy Wsi. Ponadto, w ramach konferencji odbyła się prezentacja dorobku pięciu grup społecznych w formie stoisk wystawienniczych. Zaprezentowały się następujące grupy – Koło Gospodyń Wiejskich Mniszki, Aktywne Kobiety z Zakrzewia, Aktywne Kobiety 50+ z Kramska, GOW Pomarzany Fabryczne oraz Młodzieżowe Centrum Spotkań z Rysin.

W dniach 26-27 maja 2012 r. w Licheniu Starym odbyła się konferencja „Wiejska Polska” dla przedstawicieli środowisk wiejskich i sołtysów z całego kraju, poświęcona rozwojowi obszarów wiejskich. Spotkanie to towarzyszyło XX Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk wiejskich i sołtysi, przedstawiciele lokalnych samorządów, ludzie nauki związani z obszarami wiejskimi, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, rolnicy, a także przedstawiciele lokalnych fundacji i stowarzyszeń działających na terenach wiejskich.

Tematem spotkania był szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich oraz systemy wsparcia oddolnych inicjatyw mieszkańców wsi mające na celu pobudzanie i wspieranie ich kreatywności oraz pielęgnowanie tradycji i różnorodności kulturowej. Podsumowano także działania podejmowane na rzecz zwiększenia aktywności wiejskiej.

Pierwszy dzień konferencji zakończył koncert muzyki folkowej. Uczestnicy mogli posłuchać zespołu ludowego „Kiełczewianki” (nagrodzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w I edycji konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi”). Drugim zespołem była polsko-ukraińska grupa muzyków folkowo-jazzowych DagaDana, zwycięzca Fryderyków 2011 w kategorii Album Roku Folk / Muzyka Świata.

Natomiast drugiego dnia odbyła się uroczystość 20-lecia ruchu stowarzyszeń sołtysów w Polsce.

Podczas tej uroczystości uhonorowano osoby oraz instytucje zasłużone dla ruchu. Przedstawiono również jego genezę oraz zaprezentowano wnioski i rekomendacje z pierwszego dnia konferencji. Podczas konferencji został przedstawiony film zatytułowany „Ku odnowie. Kalejdoskop wiejski” prezentujący wybrane grupy społeczne działające na terenach wiejskich oraz przykłady dobrych praktyk przez nie zrealizowanych. Ponadto, uczestnicy mogli obejrzeć dwie wystawy. Pierwsza przedstawiała dobre praktyki realizacji takich działań jak „Odnowa i rozwój wsi”, „Wielkopolska Odnowa Wsi” oraz fundusz sołecki. Druga wystawa prezentowała poszczególne etapy tworzenia i rozwoju Grupy Odnowy Wsi. Ponadto, w ramach konferencji odbyła się prezentacja dorobku pięciu grup społecznych w formie stoisk wystawienniczych. Zaprezentowały się następujące grupy – Koło Gospodyń Wiejskich Mniszki, Aktywne Kobiety z Zakrzewia, Aktywne Kobiety 50+ z Kramska, GOW Pomarzany Fabryczne oraz Młodzieżowe Centrum Spotkań z Rysin.