W konferencji zorganizowanej podczas Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2012 wzięło udział ponad 100 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, a także sołtysi, lokalni działacze i przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski.

– Do tej pory dyskutowaliśmy o Funduszu Sołeckim, Odnowie Wsi, Leaderze. Dzisiejsza konferencja będzie poświęcona roli edukacji, a także wzajemnej komunikacji z wykorzystaniem nowych technologii – powiedział otwierając spotkanie prezes KSS Ireneusz Niewiarowski. Witając gości Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podkreślił, że sołtysi i inni liderzy to filar polskiej wsi.

– Ostatnio mogłem się o tym przekonać podczas dożynek w Spale. Na przykładzie tej imprezy można było zaobserwować jak świetnie działają lokalne grupy działania czy liderki wiejskie. Wielkopolska wieś jest inna niż kilkanaście, a nawet kilka lat temu między innymi dlatego, że mieszkańcy wsi potrafią pisać świetne projekty, aplikować o środki na rozwój swoich małych ojczyzn – powiedział T. Bugajski.

Uczestnicy konferencji przyjęli stanowisko, w którym odnoszą się do takich kwestii, jak: odnowa wsi, edukacja mieszkańców obszarów wiejskich i zapobieganie ich cyfrowemu wykluczeniu.

W konferencji zorganizowanej podczas Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2012 wzięło udział ponad 100 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, a także sołtysi, lokalni działacze i przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski.

– Do tej pory dyskutowaliśmy o Funduszu Sołeckim, Odnowie Wsi, Leaderze. Dzisiejsza konferencja będzie poświęcona roli edukacji, a także wzajemnej komunikacji z wykorzystaniem nowych technologii – powiedział otwierając spotkanie prezes KSS Ireneusz Niewiarowski. Witając gości Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podkreślił, że sołtysi i inni liderzy to filar polskiej wsi.

– Ostatnio mogłem się o tym przekonać podczas dożynek w Spale. Na przykładzie tej imprezy można było zaobserwować jak świetnie działają lokalne grupy działania czy liderki wiejskie. Wielkopolska wieś jest inna niż kilkanaście, a nawet kilka lat temu między innymi dlatego, że mieszkańcy wsi potrafią pisać świetne projekty, aplikować o środki na rozwój swoich małych ojczyzn – powiedział T. Bugajski.

Uczestnicy konferencji przyjęli stanowisko, w którym odnoszą się do takich kwestii, jak: odnowa wsi, edukacja mieszkańców obszarów wiejskich i zapobieganie ich cyfrowemu wykluczeniu.