Źródło dofinansowania: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury
Wartość projektu: 25 180,00
Cel: rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności i ekspresji kulturalnej mieszkańców gminy Rzgów w powiecie konińskim (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów) oraz stwarzanie przestrzeni do ich integracji z pozostałymi członkami małej ojczyzny na rzecz rozwoju i krzewienia lokalnej kultury.

Międzypokoleniowa grupa łącznie 41 osób uczestniczyła w 2 warsztatach choreo-rozwojowych prowadzonych metodą choreoterapii. Następnie pod okiem trenerów zespół nabywał umiejętności taneczne zarówno z zakresu tańca ludowego jak i towarzyskiego. Taka ciekawa aranżacja zajęć zapewniła sukces wspólnemu działaniu grupy i była gwarantem dobrej zabawy oraz satysfakcji artystycznych. Premierowy występ zespołu międzypokoleniowego, który zaprezentował przygotowany pokaz tańca towarzyskiego oraz choreografię stanowiącą połączenie wybranych wielkopolskich tańców ludowych miał miejsce podczas zorganizowanego w dniu 29 listopada  2018 r.  Festiwalu Kultury Lokalnej. Wydarzenie to zgromadziło również miejscowych artystów, twórców ludowych, którzy zapoznali mieszkańców i zaproszonych gości z własnym dorobkiem/repertuarem artystycznym.

 

Źródło dofinansowania: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury
Wartość projektu: 25 180,00
Cel: rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności i ekspresji kulturalnej mieszkańców gminy Rzgów w powiecie konińskim (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów) oraz stwarzanie przestrzeni do ich integracji z pozostałymi członkami małej ojczyzny na rzecz rozwoju i krzewienia lokalnej kultury.

Międzypokoleniowa grupa łącznie 41 osób uczestniczyła w 2 warsztatach choreo-rozwojowych prowadzonych metodą choreoterapii. Następnie pod okiem trenerów zespół nabywał umiejętności taneczne zarówno z zakresu tańca ludowego jak i towarzyskiego. Taka ciekawa aranżacja zajęć zapewniła sukces wspólnemu działaniu grupy i była gwarantem dobrej zabawy oraz satysfakcji artystycznych. Premierowy występ zespołu międzypokoleniowego, który zaprezentował przygotowany pokaz tańca towarzyskiego oraz choreografię stanowiącą połączenie wybranych wielkopolskich tańców ludowych miał miejsce podczas zorganizowanego w dniu 29 listopada  2018 r.  Festiwalu Kultury Lokalnej. Wydarzenie to zgromadziło również miejscowych artystów, twórców ludowych, którzy zapoznali mieszkańców i zaproszonych gości z własnym dorobkiem/repertuarem artystycznym.