2011-2012 – „Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi”

Źródło finansowania: Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
Projekt miał na celu podniesienie skuteczności wykorzystania dostępnych środków finansowych służących mobilizacji, pobudzaniu i kreowaniu lokalnej aktywności w kierunku poprawy warunków życia społeczności wiejskich.

Czytaj więcej...

2012-2013 – „Aktywnie dla dobra wspólnego”

Źródło finansowania: Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.Projekt dotyczy pobudzania aktywności mieszkańców wsi poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania i realizacji wiejskich inicjatyw. Szczególne znaczenie ma tu zdolność do wykorzystania z dostępnych instrumentów finansowych, zwłaszcza funduszu sołeckiego, jako narzędzia aktywizacji mieszkańców wsi, tworzenia i kreowania oddolnych inicjatyw społecznych i obywatelskich.

Czytaj więcej...

„Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi” – seminarium i wystawa

Podczas Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2010, w dniu 24 listopada 2010 r., odbyły się zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów seminarium i wystawa poświęcone funduszowi sołeckiemu i odnowie wsi. Podczas seminarium „Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi” m.in. oceniano fundusz sołecki po roku obowiązywania ustawy, pokazano przykłady ciekawych inicjatyw w ramach funduszu sołeckiego i poinformowano o możliwych problemach z jego rozliczeniem (przez przedstawiciela RIO).

Czytaj więcej...