2007 r.- Szkolenia dla sołtysów i liderów wiejskich w województwie mazowieckim

Źródło finansowania: Szkolenia zrealizowano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zorganizowano cztery spotkania szkoleniowe dla sołtysów i innych liderów wiejskich Głównym tematem szkoleń była odnowa wsi i możliwości pozyskiwania środków na realizację projektów odnowy wsi. Zebrani zapoznali się z historią i ideą odnowy wsi w Polsce i w Europie. Przedstawiono też został proces tworzenia projektów odnowy wsi.

Czytaj więcej...

2007 r. - Konferencja „Odnowa wsi – szanse i zagrożenia”

Źródło finansowania: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W dniu 28 września 2007 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Międzynarodowych Targów Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2007 odbyła się konferencja mająca na celu podsumowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przygotowania i wdrażania programów odnowy wsi realizowanych w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi …” a także zapoznanie uczestników z działaniami PROW 2007 – 2013 odnoszącymi się do wspierania rozwoju obszarów wiejskich („Odnowa i rozwój wsi” oraz Oś IV – Leader). Na towarzyszącej konferencji wystawie „Odnowa wsi” zaprezentowano najciekawsze projekty zrealizowane na terenie kraju w ramach Działania „Odnowa wsi...”.

2007 r. - Wspólnie promujemy lokalne produkty

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej W dniach 23-24 marca br. w Hotelu „Energetyk” w Ślesinie k. Konina odbyła konferencja: „Wspólnie promujemy lokalne produkty”. W konferencji uczestniczyło 78 osób – przedstawicieli stowarzyszeń sołtysów z terenu całego kraju. Główne tematy konferencji: idea produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego w Europie, rola tych produktów w budowaniu produktu turystycznego, klastering i tworzenie marki za pośrednictwem dziedzictwa kulturowego.

Czytaj więcej...