Zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”

INFORMACJA O OPERACJI

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy z terenu województwa wielkopolskiego!                                                                  

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w VII edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. 

Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Pragniemy dostrzegać i docenić tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić. 

Czytaj więcej...

Ustawa, która uwalnia społeczną energię

 

 

O projekcie ustawy o zmianie „ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw " mówił dziś podczas konferencji prasowej Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Projekt został wczoraj złożony do laski marszałkowskiej przez grupę posłów której sprawozdawcą będzie Ryszard Wilczyński.

Czytaj więcej...

Nowy projekt ustawy

Dziś w Sejmie podczas konferencji prasowej posłowie PO Jacek Protas i Ryszard Wilczyński wraz z prezesem Ireneuszem Niewiarowskim przedstawili  projekt ustawy o zmianie „ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Po konferencji projekt został złożony do  laski marszałkowskiej.
Zarząd Główny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów poparł projekt, który zakłada zmiany mające na celu ustrojowe wzmocnienie sołectwa, sołtysa i współpracujących z nim rad sołeckich. Proponowane zmiany łączą się ze wzmocnieniem podmiotowości sołectwa bez naruszania ustrojowej pozycji gminy. Doprowadzi to do lepszego wykorzystania składników mienia komunalnego oddawanego do dyspozycji sołectw, sprawniejszej realizacji ich inicjatyw oraz pełniejszego zaangażowania kapitału społecznego małych miast i wsi w przedsięwzięcia rozwojowe.

Projekt ustawy do pobrania.

 

Czytaj więcej...