Założenia Umowy Partnerstwa

W dn. 3 grudnia 2012 r. Grzegorz Siwiński, dyrektor generalny KSS, uczestniczył w konferencji pn. „Założenia Umowy Partnerstwa” na nowy okres programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zabierając głos w dyskusji, zwrócił uwagę na to, jak bardzo zmieniła się polska wieś dzięki integracji europejskiej oraz wsparciu uzyskanemu z budżetu Unii. Sugerował korzystanie ze zdobytych do tej pory doświadczeń oraz uproszczenie procedury rozliczeniowej w nowym okresie programowania.

Czytaj więcej...

Rozwój lokalnych wspólnot

50

Delegacja Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, a także sołtysi z kraju uczestniczyli w Forum Debaty Publicznej, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Jej temat to ,,Rozwój kierowany przez lokalne społeczności będący szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych”.

Czytaj więcej...

Aby promować obywatelskie postawy

51

Bronisław Komorowski , prezydent RP powołał członków Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP. Wśród członków znalazł się Ireneusz Niewiarowski, senator, prezes KSS. – Zachęcam do zgłaszania ciekawych działań z naszego regionu – mówi senator. Wręczenie nominacji poprzedziło debatę „Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych”, zorganizowaną w ramach Forum Debaty Publicznej.

Czytaj więcej...