Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie, 3-4 kwietnia 2023

Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie, 3-4 kwietnia 2023

Hasło przewodnie tegorocznej edycji Samorządowego Kongresu Finansowego brzmi „Samorządy wobec multikryzysów i wyzwań rozwoju”.

Prezydenci, wójtowie, burmistrzowie oraz skarbnicy spotkają się w kwietniu w Sopocie, aby wspólnie z przedstawicielami rządu RP, przedsiębiorcami oraz analitykami wypracować odpowiedzi na najważniejsze wyzwania. Wystąpienie inauguracyjne wygłosi Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, który przedstawi wspólne działania rządu i samorządu wobec multikryzysów i wynikających z nich wyzwań rozwoju.

Samorządy chyba jeszcze nigdy nie były w tak trudnej sytuacji. Z jednej strony nakłada się na nas coraz więcej obowiązków, a z drugiej pozbawia dochodów własnych. W zamian oferuje się nam środki rządowe w formie, np. dotacji i decyduje się w Warszawie o tym, jakie inwestycje są ważne dla naszych wspólnot lokalnych. Krok po kroku próbuje się nas pozbawić samodzielności. To, że dziś samorządowcy są zjednoczeni jak nigdy dotąd, działają wspólnie jest naszym wielkim sukcesem. To, że rozmawiamy, wymieniamy się doświadczeniami pozwala nam jeszcze skuteczniej działać na rzecz naszych mieszkańców. Cieszę się, że już 3 i 4 kwietnia ponownie spotkamy się w Sopocie podczas III Samorządowego Kongresu Finansowego – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

Debaty plenarne

„Mapa wyzwań w relacjach na linii rząd-samorząd” to temat pierwszej debaty plenarnej. Do sesji inaugurującej zaproszeni zostali Zygmunt Frankiewicz, Senator RP, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich, Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełm oraz Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

Drugi dzień Kongres zainauguruje wystąpienie o szczegółach reformy finansów samorządowych , które wygłosi Sebastian Skuza, Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Po wystąpieniu odbędzie się rozmowa ministra z przedstawicielem samorządowców oraz debata w gronie ekspertów.

Oto wybrane pozostałe tematy, na których skoncentrują się uczestnicy kongresu:

  • Budżety lokalne wobec multikryzysów i regulacji oraz scenariuszy zmian podatkowych
  • Rozwój i inwestycje w otoczeniu prawno-ekonomicznym
  • Polityka rozwojowa w kontekście funduszy europejskich oraz alternatywnych źródeł finansowania inwestycji
  • Nowe technologie w służbie optymalizacji kosztów działalności samorządów

#DołączDoDebaty podczas Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie.

3-4 kwietnia 2023, Sheraton Sopot Hotel

https://localtrends.pl/
https://www.facebook.com/LocalTrendsKongres
https://www.linkedin.com/showcase/localtrendskongres/

***

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Grupa MTP i Centrum Myśli Strategicznych we współpracy z partnerami strategicznymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Partnerami Strategicznymi są: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Województw RP.