Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Darczyńca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury.

Termin realizacji: 1 marca 2018 r. - 31 grudnia 2018 r. 

Teren objęty projektem: gmina Rzgów.

Uczestnicy bezpośredni: młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, w sumie 24 osoby.

Uczestnicy bezpośredni: dorośli, seniorzy, młodzież, w sumie 24 osoby (ok. 14 osób dorosłych, seniorów i ok. 10 reprezentantów młodego pokolenia)

Cel projektu:

rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności i ekspresji kulturalnej mieszkańców gminy Rzgów w powiecie konińskim  oraz stwarzanie przestrzeni do ich integracji z pozostałymi członkami małej ojczyzny na rzecz rozwoju i krzewienia lokalnej kultury.

 

Harmonogram 2018 rok

Termin i Działanie

do 30 czerwca - 2 warsztaty choreo-rozwojowe po 5 godzin lekcyjnych 

Przeprowadzone warsztaty przy wykorzystaniu metody choreoterapii umożliwią uczestnikom zajęć zintegrować się otworzyć na siebie i innych ludzi, rozwikłać wewnętrzne konflikty, nauczyć się panowania nad sobą w sytuacjach stresujących, rozładowaniu napięć. To złożona, twórcza, fascynująca, idealna metoda integracji ciała, emocji, umysłu i ducha, przyczyni się do pobudzenia energii, uzyskania harmonii, równowagi samorealizacji. Tańczący na zajęciach doznają odczucia jedności jakie daje bycie w grupie oraz zadowolenia jakie daje ruch. Ruch i rytm pomogą uczestnikom uzyskać harmonię umysłu, ułatwią poznać własne emocje a także nawiązać relacje z innymi ludźmi. 

do 28 grudnia  - 12 warsztatów tanecznych pn. „Na wesoło i z przytupem” po 3 godziny dydaktyczne

Zespół międzypokoleniowy weźmie udział w cyklu zajęć tanecznych zarówno z zakresu tańca ludowego jak i towarzyskiego. Uczestnicy poznawać będą wybrane tańce charakterystyczne dla dziedzictwa kulturowego Wielkopolski jak np.: wisielok, poniewierany, wiwaty, przodek, szamotulski, chodzony. Zaś wśród tańców towarzyskich królować będzie na parkiecie np.: walc, tango, cha-cha itp. Taka ciekawa taneczna aranżacja zajęć zapewni sukces wspólnemu działaniu grupy międzypokoleniowej i będzie gwarantem dobrej zabawy oraz satysfakcji artystycznych. Spotkania będą doskonałym okazją na pogłębienie kontaktów towarzyskich, poprawienie kondycji fizycznej, wyzwolenie pozytywnych emocji i łamanie stereotypów. Podczas spotkań uczestnicy będą „testować” pozyskane umiejętności, uczyć się od siebie i od najlepszych oraz pokonywać słabości i trudności, które staną się ich wyzwaniem. 

do 28 grudnia - Organizacja II edycji Festiwalu Kultury Lokalnej

Wydarzenie będzie miało charakter lokalny. To uwiecznienie kilkumiesięcznej pracy grupy międzypokoleniowej. Twórczy efekt końcowy da szanse dotarcia z przesłaniem do szerszej publiczności. Punkt kulminacyjny stanowić będzie występ międzypokoleniowego zespołu tanecznego, który zaprezentuje przygotowany pokaz tańca towarzyskiego oraz choreografię stanowiącą połączenie wybranych wielkopolskich tańców ludowych. Uczestnicy zaprezentują swój potencjał, możliwości i korzyści, które będą gotowe na dalsze wykorzystanie. Wspólny sukces będzie okazją do świętowania, co będzie sprzyjało zacieśnianiu więzi z pozostałymi członkami lokalnej wspólnoty i tworzeniu pomysłów na kolejne inicjatywy, w których Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów planuje aktywny udział i wsparcie. Do udziału w wydarzeniu zostaną zaproszeni miejscowi artyści, rękodzielnicy, twórcy ludowi, zespoły dziecięce i młodzieżowe, którzy zapoznają uczestników z własnym dorobkiem/repertuarem artystycznym.

Rezultaty 

1.  Wzrost zainteresowań uczestników twórczością artystyczną i mobilizacja do aktywnego w niej udziału oraz pozyskanie nowych umiejętności (rozwój inteligencji emocjonalnej i twórczej).

2. Zacieśnienie więzi i rozwój dialogu międzypokoleniowego, aktywizacja do podejmowania kolejnych działań na rzecz własnego rozwoju i krzewienia lokalnej kultury przy aktywnej współpracy pozostałych mieszkańców lokalnej wspólnoty.

3. Wzmocnienie poczucia własnej wartości i wartości własnych działań) w kontaktach międzypokoleniowych.

 

4. Powstanie zespołu międzypokoleniowego skupiającego przedstawicieli różnych grup wiekowych z terenu gminy Rzgów, posiadającego odpowiednie przygotowanie do aktywności kulturalnej indywidualnej i zespołowej.