Pielgrzymka sołtysów do sanktuarium w Licheniu Starym

Pielgrzymka sołtysów do sanktuarium w Licheniu Starym

Po raz 29. sołtysi i przedstawiciele środowisk wiejskich pielgrzymować będą 5 lipca do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Tegoroczna pielgrzymka ze względu na zagrożenie epidemiczne związane z koronawirusem będzie miała skromniejszy charakter. Tym razem w nie odbędą się żadne konferencje, wystawy czy podsumowania konkursów, które zwykle towarzyszyły licheńskim spotkaniom mieszkańców wsi.

Głównym punktem uroczystości będzie msza św. w bazylice licheńskiej, która rozpocznie się o godzinie 12.00. Udział uczestników w liturgii odbywać się na obowiązujących aktualnie zasadach.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej sanktuarium: www.lichen.pl. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów nie uruchamia w tym roku punktu recepcyjnego ani nie planuje odrębnej obsługi uczestników. Noclegi i wyżywienie można rezerwować indywidualnie, korzystając z ofert adresowanych kierowanych do pielgrzymów przez administrację sanktuarium. Bliższe informacje: www.lichen.pl.