Ruszyła rekrutacja na szkolenia pn. „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”

Ruszyła rekrutacja na szkolenia pn. „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”

Jak tworzyć, pisać i realizować projekty na wsi?
Szkolenia dla kobiet z obszarów wiejskich.
Akcje charytatywne, lokalne festyny, okolicznościowe pikniki, promocja produktów lokalnych i regionalnych, warsztaty dla dzieci i seniorów – to główne aktywności kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, które pozwalają im kultywować i promować lokalną kulturę wśród mieszkańców oraz wspierać rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej. Kobiety są filarami tych organizacji. Dlatego zapraszamy na szkolenia dla kobiet, podczas których nabędą umiejętności myślenia projektowego, by łatwiej im było dobrze planować swoje działania, a także umiejętności pisania wniosków i pozyskiwania funduszy, by zaplanowane działania mogli realizować.
Zapraszamy kobiety zaangażowane społecznie, mieszkające na obszarach wiejskich w województwach: dolnośląskim, podlaskim, mazowieckim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim na szkolenie „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”, które odbędą się:
• 03-05.02.2023 – Warszawa (woj. mazowieckie)
• 10-12.02.2023 – Gdańsk (woj. pomorskie)
• 03-05.03.2023 – Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
• 03-05.03.2023 – Poznań (woj. wielkopolskie)
• 14-16.04.2023 – Wrocław (woj. dolnośląskie)
• 12-14.05.2023 – Białystok (woj. podlaskie)
• 19-21.05.2023 – Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
• 19-21.05.2023 – Grodno k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie)

Aby zgłosić swój udział na szkolenie, należy wypełnić formularz online, dostępny na stronie www.efrwp.pl/rejestracja-abc, w terminie:
• 6-20 grudnia 2022 r. – woj. mazowieckie, pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie
• 1-15 marca 2023 r. – woj. podlaskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie
Każde z 8 szkoleń będzie trwało 3 dni. Od ok. godz. 17:00 pierwszego dnia do ok. godz. 13:00 ostatniego dnia szkolenia. Łącznie 15 godzin warsztatowych (godzina warsztatowa – 45 min.). Tematyka szkolenia będzie dotyczyła m.in.:
• myślenia projektowego,
• zasad pisania wniosków o dofinansowanie,
• budżetowania projektowego,
• zasad analizy potrzeb, określania celu i efektów projektu,
• roli partnerów w projekcie,
• możliwych dofinansowań dla działalności organizacji pozarządowych z terenów wiejskich,
• identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.


Szkolenie będzie miało formę wykładową i warsztatową. Część teoretyczna będzie uzupełniana ćwiczeniami. Udział w szkoleniu uczestników jest bezpłatny (koszty szkolenia, noclegów i wyżywienia pokrywa organizator). Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na warsztaty.
Więcej informacji na stronie www.efrwp.pl

Informacji na temat rekrutacji i organizacji szkoleń udziela:

pani Aleksandra Lidzka
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A
00-814 Warszawa
tel. 22 639 87 63; e-mail: a.lidzka@efrwp.com.pl

  1. Program warsztatów.
  2. Regulamin rekrutacji.