Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Tradycyjnie w ostatni weekend maja sołtysi wraz z mieszkańcami wsi z całej Polski spotykali się w Licheniu na Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej.
W pierwszym dniu, w Domu Pielgrzyma „Arka”, odbyły się III Seminarium i Wystawa „Odnowa Wsi Wielkopolskiej” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka. Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski wraz z Karol Mojkowskim reprezentującym Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich podsumowali pierwszy rok funkcjonowania ustawy o funduszu sołeckim.

Podczas seminarium wystąpiła również Anna Kurowska – przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Następnie wręczono nominacje do nagrody w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa 2010”. Nominacje wręczyli Pani Redaktor Olga Żaryn z „Głosu Wielkopolskiego – Życia Konina” i Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski.
Po seminarium odbyło się szkolenie pt. „Wielkopolska Odnowa Wsi – program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – szkolenie dla nowych uczestników programu”, które prowadził Pan Jarosław Lisiecki.
W niedzielę rano odbyło się spotkanie otwarte z Panem Marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim. Marszałek odpowiadał na pytania i podkreślał, że członkowstwo Polski w UE i unijne dopłaty to wielkie osiągniecie, z którego korzysta polska wieś i całe państwo. Powiedział też, że na wsi to właśnie sołtysi są prawdziwymi autorytetami. Przypominał też, że obecny rząd poprzez stworzenie funduszu sołeckiego wzmocnił pozycję sołtysów jako instytucji życia publicznego na wsi.