Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Podczas Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2010, w dniu 24 listopada 2010 r., odbyły się zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów seminarium i wystawa poświęcone funduszowi sołeckiemu i odnowie wsi. Podczas seminarium „Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi” m.in. oceniano fundusz sołecki po roku obowiązywania ustawy, pokazano przykłady ciekawych inicjatyw w ramach funduszu sołeckiego i poinformowano o możliwych problemach z jego rozliczeniem (przez przedstawiciela RIO).

Ponadto poruszano też tematy związane z odnową wsi, jak tworzenie planu odnowy miejscowości, wsie tematyczne, łączenie różnych źródeł finansowania projektów czy przedstawienie wizji wsi przyszłości. W seminarium wzięło udział 118 osób. Uczestnicy mieli także okazję, by zwiedzić przygotowaną przez KSS (we współpracy z urzędami gmin) wystawę „Fundusz sołecki po roku”.