Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW

Źródło finansowania: Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
Projekt miał na celu podniesienie skuteczności wykorzystania dostępnych środków finansowych służących mobilizacji, pobudzaniu i kreowaniu lokalnej aktywności w kierunku poprawy warunków życia społeczności wiejskich.

W ramach projektu prowadzone były działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym tj.
- opracowanie i publikacja 18 wkładek tematycznych w miesięczniku ,,Gazeta Sołecka”,
- organizacja 50 spotkań konsultacyjno-doradczych dla adresatów projektu,
- organizacja trzydniowego wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli środowisk wiejskich i jednostek samorządu terytorialnego na Opolszczyznę,
- kontynuacja działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących funduszu sołeckiego i innych instrumentów aktywizacji sołectw, poprzez działający serwis informacyjny www.funduszesoleckie.eu