V ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

V ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

V ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłasza V edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego.

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich oraz promowanie dobrych praktyk realizowanych na terenach wiejskich dzięki funduszowi sołeckiemu. To niezwykle popularne narzędzie służy mieszkańcom wsi i poprawia warunki życia społeczno-publicznego już od 2009 roku. Wszyscy jesteśmy świadkami tego jak na plus zmieniają się sołectwa i żyjący tam ludzie. Warto więc poprzez konkurs wyeksponować to co zostało już zrealizowane. Każde zgłoszenie to szansa na wygraną w pierwszym etapie na poziomie województwa aby znaleźć się wśród 16 najlepszych inicjatyw  w Polsce.

W konkursie może wziąć udział każde sołectwo (może być kilka z jednej gminy), które w latach 2010-2021 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. WAŻNE jest jednak, aby pieniądze przekazane z funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze niż 40% wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.

Zachęcamy do wypełnienia oraz wysłania formularza zgłoszeniowego
do 17 stycznia 2022 r.

Prosimy u uważne zapoznanie się z regulaminem gdzie wymienimy województwa, które w tej edycji organizują I etap i wyłaniają zwycięzcę do edycji krajowej. Sołectwa będą więc składały formularze bezpośrednio do Urzędów Marszałkowskich właściwych do ich lokalizacji. Etapy wojewódzkie zakończono już na Opolszczyźnie i woj. kujawsko-pomorskim. Pozostałe sołectwa będą aplikowały bezpośrednio do biura Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie.

Wszystkich wyłonionych zwycięzców wojewódzkich ogłosimy w marcu z pomocą strony internetowej a w kwietniu planujemy galę finałową podczas, której poznamy zwycięzcę krajowego V edycji.

Nagrodą główną w konkursie jest statuetka „Sołecka NIKE”, dyplom i czek. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Dokumentację konkursu można pobrać ze strony internetowej http://kss.org.pl

Informacji udziela koordynator Grażyna Sędziak po godz. 14.00

tel. 797 901 112 e-mail: biuro@wss.konin.pl

Do pobrania:

  1. Regulamin.
  2. Formularz zgłoszeniowy.
  3. Oświadczenie autora zdjęć.
  4. Oświadczenie wójta/burmistrza.
  5. Oświadczenie o wkładzie własnym mieszkańców sołectwa.