Zwycięzcy V edycji „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Zwycięzcy V edycji „Fundusz sołecki  – najlepsza inicjatywa”

Uroczyste podsumowanie V edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” odbyło się 28 kwietnia w Lublińcu na Śląsku, podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z Biurem prof. zw. dr hab. inż. Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego i Urzędem Miejskim w Lublińcu, dla przedstawicieli obszarów wiejskich, zatytułowanej „Szansa dla polskiej wsi – Europejski Zielony Ład”.
Celem konkursu organizowanego od pięciu lat jest promocja inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Patronatu medialnego przedsięwzięciu udzielili „Gazeta Sołecka” i „Tygodnik Poradnik Rolniczy”. Do udziału w zmaganiach zaproszono wszystkie sołectwa, które w latach 2010–2021 sfinalizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz ten stanowił wkład własny. W V edycji konkursu uczestniczyło ponad 160 przedsięwzięć zrealizowanych przez wspólnoty mieszkańców wsi w 16 województwach. Organizatorem przedsięwzięcia jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie. Zaproszenie do organizacji etapu wojewódzkiego w tegorocznej edycji przyjęło sześć samorządów wojewódzkich. W jego przeprowadzeniu uczestniczyły:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Spośród inicjatyw zgłoszonych z województw, gdzie nie zostali wyłonieni laureaci regionalni, najwartościowsze przedsięwzięcia wskazała komisja konkursu, w skład której weszli eksperci KSS. W drugim etapie oceny zgłoszonych inicjatyw sołeckich w pracach komisji uczestniczyli również przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw reprezentowanych przez uczestników konkursu. W ten sposób wyłoniono szesnastu laureatów, którzy stali się uczestnikami finału ogólnopolskiego. Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce sołectwo Łagiewniki Kościelne gmina Kiszkowo w woj. wielkopolskim. Nazwa przedsięwzięcia: Odtwarzamy „Kipę” – lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych. Nagrody: okolicznościowy czek na kwotę 7 500 zł i pamiątkowy dyplom oraz prestiżowa statuetka „Sołecka Nike”.
II miejsce sołectwo Górki gmina Prószków w woj. opolskim. Nazwa przedsięwzięcia: Świetlica wiejska w Górkach godna XXI wieku. Remont pomieszczeń świetlicowych. Nagrody: okolicznościowy czek na kwotę 5 500 zł oraz pamiątkowy dyplom.
III miejsce sołectwo Trygort gmina Węgorzewo w woj. warmińsko-mazurskim. Nazwa przedsięwzięcia: Zwiększenie funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trygorcie poprzez cykl remontów i zakupy wyposażenia. Nagrody: okolicznościowy czek na kwotę 4 500 zł oraz pamiątkowy dyplom.

Wyróżnienia otrzymały:
• Sołectwo Lipienek gmina Lisewo w woj. kujawsko-pomorskim. Nazwa przedsięwzięcia: Przywrócić Lipienkowi dawny blask – nowe serce wsi.
• Sołectwo Golesze Duże gmina Wolbórz w woj. łódzkim. Nazwa przedsięwzięcia: Jesień w Goleszach – praca, tradycja, integracja – zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Goleszach Dużych.
Zdobywcy wyróżnień otrzymali nagrody finansowe po 3 000 zł oraz pamiątkowe dyplomy.

Pozostali finaliści zostali uhonorowani dyplomami i czekami o wartości 2 000 zł, były to w kolejności alfabetycznej:

Województwo dolnośląskie
Gmina Gaworzyce
Sołectwo Kurów Wielki
Nazwa przedsięwzięcia „Centrum piknikowe w Wiosce Sympatyków Rowerowych”.

Województwo lubelskie
Gmina Bełżec
Sołectwo Bełżec I
Nazwa przedsięwzięcia „Doposażenie budynku gminnego na potrzeby mieszkańców sołectwa”.

Województwo lubuskie
Gmina Żary
Sołectwo Łaz
Nazwa przedsięwzięcia „Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego wraz z placem zabaw w m. Łaz”.

Województwo małopolskie
Gmina Koszyce
Sołectwo Sokołowice
Nazwa przedsięwzięcia „Podniesienie standardu jakości życia mieszkańców sołectwa Sokołowice”.

Województwo mazowieckie
Gmina Lelis
Sołectwo Aleksandrowo
Nazwa przedsięwzięcia „Zakup materiałów do budowy sceny na placu wiejskim”.

Województwo podkarpackie
Gmina Trzebownisko
Sołectwo Nowa Wieś
Nazwa przedsięwzięcia „Park 100-lecia Niepodległości Polski”.

Województwo podlaskie
Gmina Janów
Sołectwo Sitawka
Nazwa przedsięwzięcia „Zagospodarowanie placu wiejskiego w Sitawce”.

Województwo pomorskie
Gmina Władysławowo
Sołectwo Chałupy
Nazwa przedsięwzięcia „Dostawa i montaż nowej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym”.

Województwo śląskie
Gmina Orzesze
Sołectwo Królówka
Nazwa przedsięwzięcia „Doposażenie i zagospodarowanie placu przy ul. Pisarka w Orzeszu Królówce w latach 2020 i 2021”.

Województwo świętokrzyskie
Gmina Krasocin
Sołectwo Występy
Nazwa przedsięwzięcia „Rozbudowa i nadbudowa Budynku świetlicy wiejskiej na działce o Nr. Ewid.182/1 w miejscowości Występy”.

Województwo zachodniopomorskie
Gmina Osina
Sołectwo Krzywice
Nazwa przedsięwzięcia „Na zdrowie”.

Serdeczne gratulacje oraz podziękowania dla wszystkich sołectw, które wzięły udział w edycjach wojewódzkich i ogólnopolskiej oraz partnerom i sponsorom wspierającym nagradzane działania merytorycznie i finansowo: