21 listopada 2012 r. „Edukacja, komunikacja interpersonalna i promocja w odnowie wsi. Czego wieś potrzebuje” - konferencja

W konferencji zorganizowanej podczas Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2012 wzięło udział ponad 100 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, a także sołtysi, lokalni działacze i przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski.

Czytaj więcej...

26-27 maja 2012 r. „Wiejska Polska” - konferencja

W dniach 26-27 maja 2012 r. w Licheniu Starym odbyła się konferencja „Wiejska Polska” dla przedstawicieli środowisk wiejskich i sołtysów z całego kraju, poświęcona rozwojowi obszarów wiejskich. Spotkanie to towarzyszyło XX Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk wiejskich i sołtysi, przedstawiciele lokalnych samorządów, ludzie nauki związani z obszarami wiejskimi, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, rolnicy, a także przedstawiciele lokalnych fundacji i stowarzyszeń działających na terenach wiejskich.

Czytaj więcej...

„Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi” - seminarium

Na Targach Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2011 w Poznaniu w dniu 23 listopada 2011 r. KSS zorganizowało seminarium, podczas którego zaprezentowano dorobek Wielkopolski w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz przedstawiono lokalne inicjatywy promujące aktywne sołectwa i sołtysów. Seminarium odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. W seminarium uczestniczyli delegaci do Rady Krajowej KSS oraz zaproszeni goście m.in. Anna Lemańska dyrektor MTP, Renata Sternalska i Jadwiga Stefańska z Sekretariatu KSOW Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, studenci Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności reprezentujący kraje dawnego Związku Radzieckiego. Seminarium „Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi” poprowadziła prezes Barbara Czachura, a prezentacji dorobku Wielkopolski związanego z rozwojem obszarów wiejskich dokonała Anna Kurowska naczelnik Wydziału Wdrażania PROW Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wielkopolska może się pochwalić w tym zakresie sporymi osiągnięciami m.in. realizacją programu „Wielkopolska odnowa wsi’, organizacją popularnych w środowisku wiejskim konkursów: „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, „Wieś Wielkopolska – Wieś Europejska”, „Przyjazna wieś 2011” oraz takich działaniach, jak „Odnowa i rozwój wsi w Wielkopolsce”, „Leader po wielkopolsku” i regionalny (organizowany przez KSS) konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa 2011”.