Projekty

Wybrane projekty Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów:

 • „Europejska wieś”
 • „Europejska ścieżka”
 • „Sołectwo –  partnerem samorządu”
 • „Malwa – partnerstwo dla rozwoju wsi”
 • „Polska wieś – europejskie wyzwania”    >>
 • Szkolenia dla rolników z woj. wielkopolskiego „Twoje gospodarstwo
  w Unii Europejskiej”
 • „Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej”
 • „Do integracji jeden krok”
 • „Wiejskie debaty”
 • „Na wsi – odnowa” >>
 • „Czas na odnowę” >>
 • „Biegiem po zdrowie” >>
 • „Dobre partnerstwo – wspólne sukcesy” >>
 • „Ukraińska Wszechnica Wiejska” >>
 • „Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy” >>
 • „Samorząd pomocniczy na wsi polskiej. Między tradycją a ponowoczesnością” >>
 • „Promocja Ośrodka Informacji Europejskiej w Koninie” >>
 • Wspólnie promujemy lokalne produkty >>
 • Konferencja „Odnowa wsi – szanse i zagrożenia” >>
 • Szkolenia dla sołtysów i liderów wiejskich w województwie mazowieckim >>
 • Fundusze Europejskie – skorzystajmy z tej szansy >>
 • ,,Żyjąca Natura 2000” >>
 • Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywatelskie na wsi >>
 • ,,FUNDUSZ SOŁECKI – nowe możliwości rozwoju wsi” >>
 • ,,Fundusze sołeckie – szansą dla wsi” >>
 • „Odnowa Wsi Wielkopolskiej” – seminarium i wystawa >>
 • „Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi” – seminarium i wystawa >>
 • „Wiejska Polska w odniesieniu do PROW 2007-2013” – konferencja >>
 • „Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi” – seminarium >>
 • „Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi” >>
 • „Wiejska Polska” – konferencja >>
 • „Edukacja, komunikacja interpersonalna i promocja w odnowie wsi. Czego wieś potrzebuje” – konferencja >>
 • „Aktywnie dla dobra wspólnego” >>
 • „Fundusz aktywności społecznej” >>
 • „Wiejska Polska” – konferencja >>
 • „Między nami seniorami” >>
 • „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” >>
 • „Fundusz sołecki w działaniu” >>