NASZE PUBLIKACJE

Przez ponad 30 lat naszej działalności opublikowaliśmy ponad 30 książek,  

ZOBACZ WIĘCEJ

PRENUMERATA

PORADNIK RADNEGO I SOŁTYSA

Teraz możesz zamówić również online nasz popularny coroczny poradnik .   

ZAMÓW TERAZ

PRENUMERATA

GAZETA SOŁECKA

Nasz gazetę możesz zaprenumerować na rok lub okres 6 miesięcy.  Również na firmę.

ZAMÓW TERAZ

Aktualności

wydaRZyło się

AKTYWNA WIEŚ

Pragniemy zainteresować Państwa naszą najnowszą inicjatywą, której celem jest popularyzowanie oraz promowanie  wszelkich form współdziałania mieszkańców wsi na rzecz aktywizacji i rozwoju lokalnych wspólnot, a także ....

nasze działania

Najważniejsze inicjatywy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Powołanie Konińskiego Banku Żywności, skuteczne lobbowanie inicjatyw legislacyjnych na rzecz wzmocnienia pozycji sołtysów i sołectw jako jednostek pomocniczych gminy, utworzenie Wszechnicy Obywatelskiej - placówki szkoleniowo-doradczej...

Zobacz więcej

Nasze Projekty

„Międzypokoleniowo z kulturą na wesoło”

Celem projektu było rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności i ekspresji kulturalnej mieszkańców gminy Rzgów w powiecie konińskim (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów)

Zobacz więcej

Sołtys Roku

Od ponad 18 lat  Kapituła Konkursu „Sołtys Roku” pod przewodnictwem redaktor naczelnej „Gazety Sołeckiej” Joanny Iwanickiej wyłoniła kolejnych laureatów edycji Konkursu „Sołtys Roku”.

O NAS

KRAJOWE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW

"Sołtysi są jedyną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XXI w. Przetrwali Piastów, Jagiellonów, państwo Krzyżackie, Andegawenów, Wazów, Królów elekcyjnych, państwo rozbiorowe i PRL. Dziś ich podstawą prawną jest ustawa samorządowa z 8 marca 1990 r. 

zobacz więcej 
Gazeta Sołecka Nasza Wioska Fundusze Sołeckie