Klub „AKTYWNA WIEŚ”

Pragniemy zainteresować Państwa naszą najnowszą inicjatywą, której celem jest popularyzowanie oraz promowanie  wszelkich form współdziałania mieszkańców wsi na rzecz aktywizacji i rozwoju lokalnych wspólnot, a także upowszechnianie informacji i dobrych praktyk związanych z działalnością organizacji, które zrzeszamy.

Pomimo szerokiego zakresu działalności oraz aktywności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, znaczna grupa niezrzeszonych sołtysów, a także innych osób, instytucji oraz organizacji, którym są bliskie statutowe cele KSS, poszukuje możliwości współdziałania z nami oraz informacji o naszych przedsięwzięciach.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstąpienia do Klubu „Aktywna Wieś”.

Celem Klubu „Aktywna Wieś” jest integracja liderów wsi oraz sympatyków ruchu stowarzyszeń sołtysów. Wierzymy, że Państwa uczestnictwo przyczyni się do upowszechnienia informacji dotyczących działalności i dorobku naszego stowarzyszenia, a najbardziej zainteresowanych zachęci do udziału w naszych inicjatywach i projektach.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń skupiających liderów wsi. Organizacja nasza od ponad 25 lat występuje w obronie wspólnych społecznych i prawnych interesów społeczności lokalnych oraz samorządów mieszkańców wsi. Jest platformą współdziałania sołtysów i samorządu sołeckiego z innymi organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i ekonomicznego obszarów wiejskich.

Serdecznie zapraszamy do Klubu „Aktywna Wieś”.

Deklaracja członkowska – pobierz