Polska Wieś XXI Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Marka Sawickiego oraz byłych ministrów rolnictwa w kolejnych rządach ostatnich 30 lat, tworzących Radę Programową, powstał pomysł organizacji dorocznego wydarzenia o randze międzynarodowej pn. „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”.

Doceniając dorobek oraz rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, od momentu transformacji ustrojowej w Polsce z początku lat 90-tych XX wieku, dostrzegając potrzebę dalszego wypracowywania odpowiednich rozwiązań dla polskiego i europejskiego rolnictwa oraz obszarów wiejskich w związku z kolejnymi wyzwaniami o podłożu ekonomicznym oraz środowiskowo – klimatycznym, niniejszy Kongres zakłada wypracowywanie pakietu rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.

Punktem wyjścia do podjętych prac są długofalowe polityczne cele Unii Europejskiej, określone w Europejskim Zielonym Ładzie (European Green Deal), w tym w szczególności w Strategii od pola do stołu (Farm to Fork), Strategii na rzecz bioróżnorodności (Biodiversity strategy) – obejmujące rolnictwo i obszary wiejskie, a także pakiet Gotowi na 55 (Fit for 55) – dotyczący klimatu, energii i transportu oraz Strategii na rzecz ochrony gleb 2030.

Zaproszenie do Rady Naukowej Kongresu przyjęli Rektorzy Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych w Polsce.

Podczas obrad pierwszego Kongresu, który odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2022 roku w Warszawie, omówione zostaną założenia wyżej wskazanych dokumentów strategicznych UE oraz przeprowadzone zostaną panele dyskusyjne, szczegółowo odnoszące się do następujących obszarów tematycznych:

  • potencjał energii odnawialnej z wykorzystaniem biogazowni, fotowoltaiki, energii wiatrowej oraz innych innowacyjnych rozwiązań,
  • gleba i woda jako krytyczne determinanty dla produkcji żywności oraz łagodzenia zmian klimatycznych,
  • efektywne systemy zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie – ze szczególnym uwzględnieniem produktów ubezpieczeniowych dla gospodarstw rolnych,
  • zrównoważone modele rolnictwa dostarczające bezpieczną żywność z jednoczesnym pozytywnym odziaływaniem na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych – szansa wzmocnienia przewagi konkurencyjnej polskiego rolnictwa dla kolejnych pokoleń
  • nauka oraz badania i rozwój dostarczające praktyczne rozwiązania dla rolnictwa 4.0,
  • prawo rolne – przykłady rozwiązań w świecie, najlepiej adresujące wyzwania XXI wieku.

Celem nadrzędnym Pierwszego Kongresu będzie przedstawienie konkretnych rozwiązań i przykładów pokazujących, że rolnictwo i obszary wiejskie to nie tylko miejsce produkcji i dostarczania bezpiecznej żywności, lecz również ważny sektor gospodarki, biorący aktywny udział w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatu.

Uczestnikami Kongresu będą liderzy polskiego rolnictwa, branż i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenach wiejskich, goście zagraniczni zajmujący się niniejszą tematyką, eksperci, naukowcy, doktoranci, studenci, przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych oraz  dziennikarze związani z szeroko rozumianą aktywnością i życiem na obszarach wiejskich.

Podsumowaniem Kongresu będzie przyjęcie dokumentu końcowego, przedstawiającego rekomendacje i stanowiska dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.

W imieniu inicjatorów i organizatorów

 dr Marek Sawicki – Poseł na Sejm RP, Członek Rady Ambasadorów Polskiego Rolnictwa
Tomasz Kobierski – Prezes Zarządu, Grupa MTP